Navigace

Jaderné elektrárny nechrání klima, ale průmysl jaderných zbraní - reakce IPPNW na studii Mezinárodní agentury pro energii

 Mezinárodní energetická agentura varuje v studii zveřejněné dne 5.května, že výroba elektřiny z jaderných elektráren na celém světě by mohla prudce klesnout z důvodů zastarání a bezpečnosti. Bez změny politiky by průmyslové země v Evropě, USA, Kanadě a Japonsku do roku 2025 ztratily 25% své jaderné kapacity. Organizace lékařů IPPNW kritizuje předložené řešení založené na prodloužení životního cyklu a dotací na jadernou energii a namísto toho požaduje globální postupné vyřazování jaderné energie a přechod energie prostřednictvím kombinace úspor energie, rozšiřování obnovitelných zdrojů energie a technologií skladování.
Mezinárodní organizace lékařů IPPNW nesouhlasí s tvrzením, že jaderná energie slouží k ochraně klimatu a je potřebná k tomu, aby se předešlo problémům s emisemi skleníkových plynů. Celosvětově instalovaná kapacita všech obnovitelných elektráren je šestkrát vyšší než celosvětový instalovaný výkon všech jaderných elektráren (2351 GW vs. 398 GW). Vzhledem k tomu, že výkon jaderné elektrárny nelze rychle zvyšovat či snižovat, nejsou vhodné pro krátkodobou kompenzaci intermitentních slunečních a větrných elektráren. Energetičtí experti doporučují kombinaci akumulačních kapacit a plynových elektráren. Odborníci z Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW) ukázali, že cíle ochrany klimatu v Paříži lze dosáhnout levněji bez jaderné energie. Devastující jsou rovněž ekologické a zdravotní účinky těžby uranu. Mocné mezinárodní organizace, jako IEA, MAAE či smlouva EURATOM nazývají jadernou výrobu klimaticky úspornou a poptávají peníze pro civilní jaderný průmysl, i když technologie může být udržována pouze prostřednictvím stálých vládních dotací, Ve skutečnosti se ale jedná o kombinaci civilního a vojenského využití atomové energie, říká Dr. Angelika Claußen, evropská prezidentka IPPNW.

Více

Další novinky

9. června 2024 - Otěr z pneumatik v zelenině
1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
© eurosolar.cz 2024