Navigace

Jaderná energie není technologií k řešení klimatické krize

Jaderná energie nemůže přispět k řešení klimatické krize, protože je příliš pomalá na expanzi, příliš drahá a příliš riskantní. Navíc strukturálně brání rozšíření obnovitelných energií, které jsou ve srovnání s jadernou energií dostupné rychleji, levněji a neškodně. Ukazuje to mezinárodní tým specialistů ze Scientists for Future (S4F).
Jelikož jaderná energie při výrobě elektřiny téměř neprodukuje žádné přímé emise skleníkového plynu oxidu uhličitého, její zastánci ji uvádějí jako technologii v boji proti klimatické krizi. Vědci pro budoucnost ukazují, že studie, kterými je jaderná energie prezentována jako technologie pro snižování emisí, vykazují systematické nedostatky.
Potenciální nebezpečí jaderné energie je dobře známé. Předpokládá se, že takové nehody jsou extrémně vzácné. Ben Wealer, hlavní autor studie a člen S4F, vysvětluje: „ V každé dekádě od 70. let došlo k velkým nehodám a množství menších incidentů. Jaderná energie je tak riziková, že jaderné elektrárny nelze nikde pojistit .“ „Škoda při velké havárii je tak vysoká, že potřebné pojistné je ve skutečnosti nedostupné. Ve skutečnosti byly katastrofy ve Fukušimě, Černobylu nebo Three Mile Island  společnosti vnuceny.
Jaderná energie je rovněž v rozporu se všemi výpočty ziskovosti. „ Naše shrnutí relevantních studií o jaderné energetice jako prostředku ke snižování emisí skleníkových plynů ukázalo, že výroba elektřiny z jaderné energie je především mimořádně nákladná, “ vysvětluje Christian Breyer, spoluautor studie a zároveň člen S4F. „ Jaderná energetika nikdy nebyla ekonomicky konkurenceschopná a na energetickém trhu od počátku přežívala pouze díky masivnímu vládnímu financování. I dnes je výroba elektřiny z obnovitelných energií levnější než z fosilních a jaderných technologií. " Členka S4F Claudia Kemfert, také spoluautorka, uvádí: „ Abychom se vyhnuli dramatickým bodům zvratu, musíme se do roku 2030 stát klimaticky neutrálními". Rychlou restrukturalizaci energetického systému lze provést pouze pomocí obnovitelné energie. „S ohledem na plánovací a stavební dobu dvou desetiletí a předvídatelnou nízkou úroveň technických inovací nemůže jaderná energetika hrát roli v obdobích dvou až maximálně tří desetiletí relevantních pro boj s klimatickou krizí. Nová generace jaderných elektráren (Small Modular Reactors) nedávno předložená k diskusi ve Francii rovněž nepřichází v úvahu, protože tato technologie je ještě desítky let daleko od možného komerčního využití. Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024