Navigace

Jaderná energie není součástí strategie, která by mohla čelit změně klimatu

Dr. Greg Jaczko, bývalý předseda americké jaderné regulační komise, prof. Wolfgang Renneberg, bývalý vedoucí oddělení bezpečnosti reaktorů, radiační ochrany a jaderného odpadu, Spolkového ministerstva životního prostředí, Německo; dr. Bernard Laponche, bývalý generální ředitel francouzské agentury pro energetický management, bývalý poradce francouzského ministra životního prostředí, energetiky a jaderné bezpečnosti; dr. Paul Dorfman, bývalý tajemník vlády UK ved výboru zkoumajícím radiační riziko z vnitřních zářičů.
Důležitou otázkou energetické proměny je, zda jaderná energie může pomoci s klimatickou krizí, zda je jaderná energie ekonomicky životaschopná, jaké jsou důsledky jaderných havárií, co dělat s odpadem a zda je pro jadernou energii místo v rychle se rozvíjející evoluci obnovitelné energie. Klíčoví odborníci, kteří pracovali v první linii jaderné problematiky, všichni zapojeni na nejvyšší vládní úrovni jaderné regulace a radiační ochrany v USA, Německu, Francii a Spojeném království považují za odpovědné vyjádřit se k hlavnímu problému: Může jaderná energie hrát významnou roli ve strategii proti změně klimatu. Stálé opakování, že nová generace jaderné energie bude čistá, bezpečná, chytrá a levná je fikce. Realita je taková, že jaderná energie není ani čistá, ani bezpečná, ani chytrá; ale velmi složitá technologie s potenciálem způsobit značné škody. Není levná, ale extrémně drahá. Nejdůležitější je, že jaderná energie nemůže být součástí žádné proveditelné strategie, která by mohla čelit změně klimatu. Aby bylo možné významně přispět ke globální výrobě energie, bylo by zapotřebí více než deset tisíc nových reaktorů.
Více

 

Další novinky

9. června 2024 - Otěr z pneumatik v zelenině
1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
© eurosolar.cz 2024