Navigace

Jaderná energie není cesta v boji proti klimatické krizi

Podle IPCC by jaderná energie mohla přispět k ochraně klimatu. Nová studie však ukázala, že jaderná energie nemůže nahradit fosilní energii dostatečně rychle.
Za účelem omezení oteplování na 1,5 stupně zahrnují téměř všechny scénáře IPCC nárůst jaderné energie ve výrobě elektřiny. Nárůst oproti roku 2010 do roku 2030 by musel být mezi 59% a 106%. V současné době produkuje jádro 10,15% elektřiny. Hnutí „Nuclear Pride“ tvrdí, že během celého životního cyklu, emituje jaderná energie stejně CO2 jako větrná energie a pouze čtvrtinu toho, co fotovoltaika. Nová studie však argumentuje dvěma důležitými argumenty proti jaderné energii a pro rozvoj větrné a sluneční energetiky. Nejde o bezpečnostní rizika ani otázku likvidace radioaktivního odpadu. World Nuclear Industry Status Report ukazuje, že výstavba nových jaderných elektráren je příliš drahá a trvá příliš dlouho, než aby nahradila fosilní paliva dostatečně rychle. Vzhledem k tomu, že náklady na větrnou a sluneční energii na celém světě klesají, jsou mnohem účinnější při účinném a rychlém řešení klimatické krize. Zpráva byla napsána předními vědci v oboru.
IPCC a její spolupředsedkyně Diana Ürge-Vorsatz uznávají, že jaderný průmysl bude mít potíže s dodáváním nové energie z hlediska nákladů a času. Zatímco náklady na fotovoltaiku v posledním desetiletí klesly o 88 procent a náklady na větrné farmy o 23 procent, náklady na výstavbu jaderných elektráren vzrostly o 23 procent. Jaderné reaktory, které byly postaveny v roce 2018, potřebují na dokončení v průměru 10,9 let. Ukazuje se, že i prodloužení doby provozu stávajících reaktorů jsou pro klima neúčinné, protože průběžné provozní náklady přesahují konkurenční opatření pro větší energetickou účinnost a možnosti regenerace. Z toho je zřejmé, že provoz jaderných elektráren blokuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie.
Stavba nových jaderných elektráren je nerentabilní; zatímco větrná energie v roce 2018 vzrostla o 29 procent a sluneční energie o 13 procent, jaderná energie vzrostla jen o 2,4 procenta. Rok 2018 byl zahájením výstavby pěti nových jaderných elektráren, v roce 2010 jich bylo stále 15. Nicméně 431 reaktorů je stále v provozu po celém světě a 49 je stále ve výstavbě.
Francie stále spoléhá na jadernou energii; 75 % elektřiny pochází z jaderných reaktorů. Jaderná lobby je úzce spjata s francouzskou vládou. V roce 2035 by měl být atomový podíl snížen na 50 procent. Rozšíření obnovitelných zdrojů energie bude značně zpožděno. To by mohlo být pro Francii drahé.
Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024