Navigace

Jaderná energie hrozí, že se stane součástí evropského trhu s vodíkem

 Evropské lobby jaderné energie je silné. Před summitem EU se východoevropské země Polsko, Maďarsko, Česká republika, Rumunsko a Bulharsko a Francie zasazovaly o větší technologickou otevřenost v typu výroby energie. Jadernou energie by měla být postavena na roveň ostatním nízkouhlíkatým technologiím. V červenci EK zveřejnila strategii budoucí výroby vodíku v Evropě. Vedle zeleného vodíku z obnovitelných energií byl zahrnut také modrý vodík ze zemního plynu, kdy by současně CO2 ukládaly do země (CCS). Ekologická sdružení, jako je Federace pro životní prostředí a ochranu přírody (BUND), kritizovala investice, které poplynou do plynových projektů. V polovině listopadu vyšlo najevo, že Komise do svých úvah o výrobě vodíku zahrne také jadernou energii. Jak uvedl Euractiv, vodík vyrobený z jaderné energie bude považován za chudý na CO2 Konečný produkt se pak označuje jako fialový vodík a podle úředníka EU má výhodu oproti šedému vodíku - výrobě čistého vodíku z plynu bez separace oxidu uhličitého.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024