Navigace

Irena: 34% obnovitelné energie do roku 2030

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii IRENA se na základě studie domnívá, že je možné díky neočekávanému poklesu cen obnovitelně generované elektřiny zvýšit předpokládané množství z 27% z roku 2014 na 34% k roku 2030.Mezi roky 2016 a 2030 by se mohl podíl obnovitelné energie zdvojnásobit.Celkem by bylo investováno 368 miliard euro, což odpovídá 0,3% HDP EU, což odpovídá ročním investicím 62 miliard euro.
Zrychlená výstavba by přinesla úsporu 44 až 113 miliard euro na nákladech na energetiku, zdraví a životní prostředí. Ročně zemře v Evropě 400,000 osob předčasně na následky znečištění vzduchu. Do roku 2030 by bylo možné instalovat celkem 270 GW fotovoltaiky a 327 GW větru, což představuje zvýšení oproti původním plánům o 86, resp.97 GW. Nerovnoměrnost dodávky, především u fotovoltaiky je třeba řešit na straně spotřeby a akumulací.
Více

Další novinky

10. října 2021 - Extrémní počasí roste
10. října 2021 - Stěny domů z řas
3. října 2021 - Offshore vodík
3. října 2021 - Rotační akumulátor
18. září 2021 - Elektřina z vln
18. září 2021 - Fotovoltaika pro dopravu
18. září 2021 - Cement s nižšími emisemi
© eurosolar.cz 2024