Navigace

IRENA o občanské energii

  Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) analyzuje opatření, která podporují a stabilizují participaci občanů na výstavbě obnovitelné energie. V mnoha zemích vzrostly investice občanů a komunit do obnovitelné energie, zatím globální výměna znalostí byla omezená. Dokument představuje politiky a mechanismy financování, a doporučuje vládám a finančním institucím, jak urychlit rozvoj občanské energie a využití jejích výhod.
Jde o následující opatření:
• Vytvářejte povědomí a rozvíjejte společné chápání energie občanů
• Vytvořit koncepty oceňující účast občanů a místní socioekonomický rozvoj
• Zřízení zvláštních agentur či kontaktních míst na podporu občanské energie
• Usnadnit přístup ke kapitálu prostřednictvím cíleného veřejného financování komunitních energetických projektů
• Podpora inovativních mechanismů financování a obchodních modelů komunitních energetických projektů a nejvíce postižených komunit
• Podpora slučování a spolupráce mezi energetickými projekty komunity
• Začlenění energie občanů do programů přístupu k energii a místních rozvojových programů.
Více

 

Další novinky

10. března 2019 - Rizika geoengineeringu
1. března 2019 - Australská řeka v plamenech
© eurosolar.cz 2024