Navigace

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého na oxid uhelnatý

 Na japonské univerzitě Tsukuba se zdařila redukce oxidu uhličitého pomocí přímého působení světla a rutheniového katalyzátoru. Reakce zatím probíhá za přítomnosti obětovaného redukčního činidla v kapalné fázi z vysokou účinností 99 % a podle výzkumníků je naděje, že by mohla probíhat i v plynné fázi.
Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024