Navigace

Fluktuace emisí v SRN

 Aktuální analýza provedená výzkumem EUPD od názvem E3/DC ukazuje silné fluktuace emisí CO2 v německé skladbě elektřiny v průběhu dne a roku pro rok 2020 - mezi 87 a 664 g na kWh. Je jasně vidět souvislost mezi fotovoltaickou výrobou a snížením CO2. Ale noční bezvětří také způsobují, že emise CO2 ve mixu elektřiny v létě 2020 výrazně vzrostly. V rámci německé energetické transformace je rok od roku registrován trvale rostoucí podíl obnovitelných energií. To je doprovázeno mírným poklesem emisí z výroby elektřiny. Podrobná analýza však odhaluje silné časové rozdíly v emisích CO2 v německém mixu elektřiny v průběhu dne a roku. Na jedné straně dochází k nejnižšímu znečištění oxidem uhličitým kolem poledne, na druhé straně se jednotlivé měsíce od sebe velmi liší. Například v roce 2020 vyniká měsíc únor velmi vysokou úrovní výroby elektřiny z větrné energie, takže emise CO2 jsou zde nižší než roční průměr. Zdaleka nejnižší hodnoty emisí lze zaregistrovat mezi dubnem a červencem v poledne. To jsou výsledky aktuálního studijního projektu bonnské společnosti pro trh a ekonomický výzkum EUPD Research. Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024