Navigace

Evropská taxonomie udržitelného financování „založená na vědě“ byla zpolitizována tak, aby zahrnovala jadernou energii

 Jednou z nejvlivnějších politických iniciativ Evropské komise v posledních letech byla „taxonomie EU“, v podstatě nákupní seznam investic, které lze považovat za ekologicky udržitelné napříč šesti environmentálními cíli. Aby byla činnost považována za v souladu s taxonomií EU, musí prokázat významný příspěvek k jednomu environmentálnímu cíli, jako je zmírnění změny klimatu, a přitom nezpůsobit žádné významné poškození zbývajících pěti environmentálních cílů (přizpůsobení se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, prevence a kontrola znečištění a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů).
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024