Navigace

EU parlament vyhlásil stav klimatické nouze

V původním návrhu usnesení byla formulace: EP se domnívá, že jaderná energie není ani bezpečná, ani environmentálně či hospodářsky udržitelná; navrhuje proto vypracovat strategii spravedlivé transformace pro postupné ukončení využívání jaderné energie v EU, která osobám pracujícím v jaderné energetice zajistí nová pracovní místa a bude současně obsahovat plány na bezpečnou demontáž jaderných elektráren a bezpečné zacházení s jaderným odpadem a jeho dlouhodobé ukládání.  Tento návrh byl pozměněn návrhem "EP se domnívá že jaderná energie může hrát roli při plnění cílů v oblasti klimatu, protože neprodukuje skleníkové plyny, a může rovněž pokrýt významnou část výroby elektřiny v Evropě; přesto je však toho názoru, že u tohoto druhu energie je vzhledem k odpadu, který při její výrobě vzniká, nutná střednědobá a dlouhodobá strategie zohledňující technologický pokrok (laser, fúzi atd.), jejímž cílem bude zlepšení udržitelnosti celého odvětví, jež podala skupina 46 poslanců v níž byli čeští poslanci Ondřej Kovařík, Ondřej Knotek, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Dita Charanzová, Radka Maxová (ANO) Alexandr Vondra (ODS) a Kateřina Konečná (KSČM). 
 Již v létě ztroskotala jednání o klimatické neutralitě do roku 2050 v Radě Evropy na odporu České republiky, Polska a Maďarska. 
 Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024