Navigace

EU 43 % proudu OZE

 Přibližně 43 procent elektřiny vyrobené v roce 2023 v Evropě pocházelo z obnovitelných energií. Vodní energie je po pevninské větrné energii nejdůležitějším zdrojem obnovitelné elektřiny v Evropě. Evropská unie si Evropskou zelenou dohodou stanovila za cíl snížit do roku 2030 své emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle je soustavné rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v celé EU. Podle předběžných údajů se podíl obnovitelných energií na čisté výrobě elektřiny v roce 2023 pohyboval kolem 43 procent. 17 % vyrobené elektřiny pocházelo z pobřežních větrných turbín, 12 % z vodní energie a osm procent ze solární energie. V Německu se loni podíl obnovitelných zdrojů na čisté výrobě elektřiny pohyboval kolem 55 procent.
Více

 

Další novinky

9. června 2024 - Otěr z pneumatik v zelenině
1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
© eurosolar.cz 2024