Navigace

Doly jako akumulátory energie

 Variabilní zdroje obnovitelné energie vyžadují možnosti skladování energie, aby odpovídaly poptávce po energii v různých časových obdobích. Studie navrhuje použití metody skladování energie založené na gravitaci s využitím vyřazených podzemních dolů jako zásobních nádrží, s použitím vertikální šachty a elektromotoru/generátorů pro zvedání a spouštění velkých objemů písku. Technologie, nazvaná Underground Gravity Energy Storage (UGES), může vybíjet elektřinu spouštěním velkých objemů písku do podzemního dolu důlní šachtou. Když je v síti přebytek elektrické energie, UGES může skladovat elektřinu vytahováním písku z dolu a jeho ukládáním do horních úložišť v horní části dolu. Na rozdíl od bateriového skladování energie je médiem pro uchovávání energie UGES písek, což znamená, že rychlost samovybíjení systému je nulová, což umožňuje extrémně dlouhé doby skladování energie. Použití písku jako média snižuje jakékoli riziko kontaminace zdrojů podzemní vody na rozdíl od alternativy podzemního přečerpávání vodních elektráren. UGES nabízí týdenní až víceleté cykly skladování energie s investičními náklady na skladování energie přibližně 1 až 10 USD/kWh. Odhaduje se, že tato technologie má globální potenciál skladování energie 7 až 70 TWh a může podporovat udržitelný rozvoj.
Více

 

Další novinky

22. ledna 2023 - Tání grónského ledovce
22. ledna 2023 - Rychlé nabíjení
© eurosolar.cz 2024