Navigace

Chemikálie z plastů

 Odborníci z výzkumné skupiny PlastX Institutu pro sociálně ekologický výzkum (ISOE) prokázali, více než 1000 chemických látek v plastových výrobcích. Většina látek v této směsi chemikálií neidentifikovatelná, jak bylo uvedeno ve studii v časopise Environmental Science & Technology.
Ve spolupráci s kolegy z Goethe University ve Frankfurtu a Norské univerzity vědy a technologie zkoumali odborníci ve 34 každodenních plastových výrobcích chemické látky z hlediska jejich celkové toxicity a složení - včetně produktů, jako jsou jogurtové kelímky, láhve na pití a láhve se šampony vyrobené z osmi různých typů plastů. Ve třech ze čtyř testovaných produktů byly zjištěny toxické látky včetně buněčných jedů nebo látek s endokrinními účinky. U polyvinylchloridu (PVC) a polyuretanu (PUR) bylo nalezeno větší množství chemikálií a účinky byly závažnější než účinky v polyetylentereftalátu (PET). Autoři varují před zahříváním potravin v plastových obalech.

Více

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024