Navigace

Černá barva na lopatkách turbín chrání ptáky

 Sedm z větrných turbín RWE v Eemshavenu má každá jednu černou lopatku a dvě bílé. Jedním z cílů této studie je zjistit, zda nátěr listu větrné turbíny černou barvou pomáhá ptákům bezpečněji létat mezi turbínami. Studie vychází z předpokladu, že černý list rotoru poskytuje zvýšený kontrast a tím i zvýšenou viditelnost rotorů. To by ptákům usnadnilo detekovat větrné turbíny a vyhnout se jim. Účinek na ptáky bude sledován po dobu dvou let. Dutch Black Blade Study jde nad rámec výsledků předchozí studie v Norsku: Kromě vlivu na místní ptactvo zkoumá studie bezpečnost letu, vliv černě lakovaných čepelí na krajinu a samotné lakované čepele. Tato studie dokonale zapadá do strategie udržitelnosti inovací RWE pro provozování svých provozoven v souladu s ekosystémem.
Více

 

Další novinky

18. března 2018 - Téměř 100 GW fotovoltaiky
4. března 2018 - Robot místo chemikálií
24. února 2018 - Metan mnohem škodlivější
24. února 2018 - UPS 100.000 km na elektřinu
© eurosolar.cz 2024