Navigace

Bordesholm má energeticky soběstačné ostrovním řešení

Ministr životního prostředí Šlesvicko-Holštýnsko Jan Philipp Albrecht ze Zelených otevřel koncem dubna novou baterii ve společnosti Utilities Bordesholm (VBB). Akumulátor je provozován na 100% energii z obnovitelných zdrojů a může zásobovat celou komunitu 4 000 obyvatel během 0,2 milisekund. Očekává se, že bude generovat 1 milion EUR ročních příjmů a 200 000 EUR čistého zisku. Hlavním přínosem projektu je skutečnost, že Bordesholm se může tímto „ostrovním řešením“ stát zcela energeticky soběstačným, a tak převzít průkopnickou roli na celostátní úrovni. VBB ukazují, že obnovitelné zdroje energie v kombinaci s akumulátorem jsou již schopny zajistit energetickou bezpečnost a decentralizovat bez nutnosti přístupu k celostátním nebo celostátním dodavatelským sítím.
Komunita již pokrývá 100% svých potřeb elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, z nichž 80% pochází z regionálních zdrojů. Bordesholm je již na několika úrovních dále než většina ostatních měst a obcí v Německu. Důsledné rozšiřování obnovitelných zdrojů energie spolu s potřebnými skladovacími kapacitami může být dnes možné a ekonomicky výhodné, aniž by to jakkoli ohrozilo energetickou bezpečnost.
Více
 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024