Navigace

Bílá kniha organizace IRENA

 V rámci každoročního generálního shromáždění Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) v Abú Dhabí byla představena nová bílá kniha, která ukazuje význam dodavatelů energie v globálním pokroku směrem ke 100% obnovitelných energií. Tento dokument také obsahuje případovou studii německé společnosti Stadtwerk Haßfurt GmbH (na straně 34 dokumentu), spolu s dodavateli energie z USA, Dánska, Uruguaye a mnoha dalších. Francký poskytovatel energetických služeb se už léta spoléhá na klimatická a ekologická holistická řešení na cestě k decentralizovanému a bezemisnímu zásobování energií.
Případová studie zdůrazňuje vývoj společnosti od rozhodnutí v roce 2012 přejít na 100% obnovitelné energie - nejprve v odvětví elektřiny a poté v oblasti tepla a průmyslu. Tato opatření bude doprovázet zřízení nabíjecích stanic pro elektronické automobily, komplexní propojení odvětví, rozšíření skladovacích kapacit a rozšíření vodíkových kapacit.

Více

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024