Navigace

BayWa re zkoumá potenciál vodíku

 Společnost BayWa re a její nizozemská dceřiná společnost GroenLeven podepsaly smlouvu s Alliander, největším provozovatelem sítě v Nizozemsku. Jde o vodíkový pilotní projekt, který má testovat, jak může místní výroba vodíku sledovat profil výroby solárního systému, aby se snížilo přetížení sítě.
V červenci 2020 přijala Evropská komise specifickou vodíkovou strategii k určení potenciálu čistého vodíku ke snížení emisí uhlíku. Jeho cílem je podpořit instalaci elektrolyzérů určených k výrobě obnovitelného vodíku s výkonem 6 GW do roku 2024.
Tento projekt, který má být uveden do provozu do konce roku 2021, bude čerpat energii ze sousedního solárního parku o výkonu 50 MWp, který dříve postavila společnost GroenLeven. Zelený vodík se vyrábí jako skladovatelná forma energie elektrolýzou vody.
Cílem tohoto projektu je zjistit jak lze snížit přetížení sítě a minimalizovat potřebu rozšíření sítě u nových solárních nebo větrných elektráren. Inteligentní používání elektrolyzérů by mohlo pomoci snížit potřebu investic do sítí, umožnit instalaci více obnovitelných systémů a v důsledku podpořit globální energetickou proměnu. Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024