Navigace

Baterie železo - vzduch

 Bostonská společnost Form Energy vyvinula za čtyři roky  železo-vzduchovou baterii  a ped několika dny uvedla, že jejím prvním komerčním produktem je „dobíjecí železo-vzduchová baterie schopná dodávat elektřinu po dobu 100 hodin za systémové náklady konkurenceschopné s konvenčními elektrárnami a za méně než 1/10 nákladů na lithium-iontové. Tuto baterii lze používat nepřetržitě po několik dní a umožní spolehlivou, bezpečnou a plně obnovitelnou elektrickou síť po celý rok.  Princip dobíjecí baterie spočívá v reverzní oxidaci malých železných pelet kyslíkem na oxidy železa. Baterie bude sloužit jv síťovém modu na eliminaci několikadenních fluktuací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V kontextui tohoto vynálezu a s přihlédutím k 90% propadu výrobních cen fotovoltaických generátorů mza posledních 10 let se jeví rozhodnutí české politiky o výstavbě dalších jaderných elektráren nesmyslný ekonomický, ekologický i zdravotní hazard. Více

 

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024