Navigace

Atomový povlak pro solární články

 Holandský startup SALD BV chce pokrýt solární články, optiku a obalové fólie vrstvami tenkými jako atom. Vyvinul nový proces výroby trojrozměrných atomových povlaků („Spatial Atomic Layer Deposition“, SALD) v průmyslové plazmě. Metoda představuje průlom v cestě pro průmyslové využití technologie SALD v hromadné výrobě. Aplikováním atomových povlaků v plazmatickém prostředí je značně zjednodušeno, protože technické procesy mohou probíhat při teplotě okolí. Díky tomu je použití SALD mnohonásobně nákladově efektivnější, což podporuje průmyslové aplikace. Odštěpení společnosti SoLayTec od společnost SALD dobře uvědomuje možnosti společnosti Spatial ALD při výrobě vysoce účinných solárních panelů. Čína klade důraz na levné a méně efektivní solární panely, v Evropě je větší zájem o vývoj a výrobu vysoce kvalitních solárních panelů. Výzkumné instituce se proto velmi zajímají o odborné znalosti společnosti SALD. S postupujícími znalostmi o možnostech SpatialALD je nyní možné vyrábět solární panely s 50% vyšší účinností. Očekává se další zvýšení.

Více

Další novinky

3. března 2024 - Sdílení elektřiny
3. března 2024 - Vítr musí přidat
25. února 2024 - Naděje pro akumulaci vodíku
18. února 2024 - Konkurenceschopná biopaliva
© eurosolar.cz 2024