Navigace

Amoniak jako udržitelný zdroj energie

 Voda, dusík ze vzduchu a elektřina z větrné farmy - z toho lze vyrobit amoniak a využít jako zelený zdroj energie. Vodík může být zase vysoce účinně vyráběn z amoniaku, aby se vytvořila využitelná energie. Vědci z UDE a Centra pro technologii palivových článků (ZBT) vyvíjejí pro tento účel inovativní systém na štěnení amoniaku. Projektu by měl vést k co nejefektivnější krakovací jednotce, kterou lze přímo připojit k palivovému článku. V ideálním případě je na konci projektu zařízení, jehož komponenty jako reaktor, hořák, tepelný výměník a izolace jsou optimálně koordinovány. Těžiště této technologie je katalyzátor, pro kterého je v příštích letech nalezen nejvhodnější kandidát.
Amoniak slibuje udržitelné, bezuhlíkové zásobování energií: Může být vyroben z snadno dostupných levných elementů - v budoucnu s energií z ekologických zdrojů. Umožní skladování energie z větrných nebo fotovoltaických systémů. Za pomocí krakování lze rozložit kapalný amoniak na vodík a dusík. Takto generovaný plyn přeměňuje palivový článek na elektrickou energii a jako odpadní plyn se tvoří pouze voda, dusík a kyslík.
Oproti přímému použití vodíku: amoniak má vysokou hustotu energie, snadno se přepravuje a skladuje. NH3 proto nabízí obrovský potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů, zejména pokud jde o problém změny klimatu. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Více

 

Další novinky

25. listopadu 2023 - Elektroauta jako akumulátory
18. listopadu 2023 - Antropocén má trhliny
18. listopadu 2023 - Klima si přitápí samo
© eurosolar.cz 2023