Navigace

Alternativní technologie výroby baterií

 Existuje již mnoho alternativních typů baterií, jako metal-ion (např. sodík-iontové nebo zinko-iontové baterie) nebo baterie typu metal-vzduch (např. baterie zinek-vzduch), nabízejí vysoký potenciál pro větší udržitelnost, nižší náklady nebo nižší spotřebu zdrojů, někdy mají nevýhody, jako je nižší energetická hustota nebo nízká technologická vyspělost. Baterie kov-síra mohou mít vyšší hustotu energie a očekává se, že jejich náklady budou výrazně nižší, než u lithium iontových kvůli nízkým nákladům na síru na kWh. Redoxní průtokové baterie jsou již dostupné, je třeba ale zlepšit náklady a emisní stopu.
První sodíkové iontové baterie se již používají v elektrických dvoukolkách a malých automobilech. Lithium-sírové baterie by se mohly od roku 2035 používat ve větších dronech a od roku 2040 dokonce i v elektrických letadlech. Ve stacionárních aplikacích jsou perspektivní redoxní průtokové baterie, slaná voda nebo vysokoteplotní baterie sodíku a síry, případně sodíkové iontové baterie, zinkové nebo hliníko-iontové baterie.
Mohou být alternativní technologie baterií levnější než lithium iontové? Ačkoli alternativní technologie baterií mají potenciálně nižší materiálové náklady, jejich náklady na články budou pravděpodobně zpočátku vyšší kvůli malému rozsahu výroby. Škálování výroby přináší značné nákladové výhody, ale to vyžaduje dostatečně velké trhy a aplikace v měřítku GWh.
Jak je na tom Evropa, pokud jde o alternativní technologie baterií? Patentové a publikační analýzy ukazují, že země EU jsou na tom například lépe, pokud jde o redoxní průtokové baterie, lithium-vzduchové nebo hliníko-iontové baterie, než jsou v současnosti v lithium iontových – ale Japonsko a Čína zde zůstávají lídry. U některých alternativních bateriových technologií jsou země EU vysoce dynamické s roční mírou růstu mezi 10 a 50 procenty, u lithium iontových je růst kolem 10 procent.
Více

 

Další novinky

6. října 2019 - Dron vyrábí elektřinu
6. října 2019 - Doprava a klima
21. září 2019 - Atom v Japonsku
21. září 2019 - Chemikálie z plastů
21. září 2019 - Zákony na ochranu klimatu
© eurosolar.cz 2024