Navigace

Akumulace do hliníku

 Nový koncept akumulace je založen na hliníku jako nosiči energie a liší se od konvenčních způsobů skladování energie, jako jsou baterie, vodík nebo syntetická paliva. Hliníkový koncept vychází z nápadů a předběžných projektů SPF Institutu pro solární technologie. Partneři projektu z Islandu již v laboratoři prokázali, že elektrickou energii z obnovitelných zdrojů lze chemicky skladovat v hliníku bez emisí skleníkových plynů. Tým SPF byl zároveň schopen úspěšně prokázat, že z hliníku lze s vysokou účinností získávat teplo a elektrickou energii. Velkou výhodou oproti jiným technologiím je, že hliník dokáže absorbovat a stabilně ukládat extrémně velké množství energie, když je vyroben z oxidu hlinitého. Ve skutečnosti jeden krychlový metr hliníku dokáže uložit více energie než stejný objem topného oleje. Další výhoda z prvních modelových výpočtů ukazuje, že skladování energie tímto způsobem může být výrazně levnější než například u power-to-gas nebo syntetických paliv. Z tohoto důvodu je výzkumný projekt REVEAL podporován z programu Evropské unie Horizont Europe a SERI celkovou částkou 3,6 milionu eur. Cílem je na jedné straně další vývoj pokročilých technologií, s jejichž pomocí lze hliník vyrábět z oxidu hlinitého bez emisí oxidu uhličitého, a na druhé straně vývoj technologií pro uvolnění energie v něm uložené v zimě. Více 

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024