Navigace

Acidifikace oceánů pokračuje

 Oceány se okyselují v reakci na absorpci antropogenního oxidu uhličitého z atmosféry, avšak postup této acidifikace v globálním měřítku byl dosud špatně zdokumentován. Oteplování povrchu zvyšuje pokles pH, což představuje ∼15 % celosvětového trendu. Dlouhodobé trendy se v jednotlivých regionech výrazně liší a také se výrazně liší mezi pH a sycení aragonitem. Nejvyšší trendy pH se nacházejí ve vysokých zeměpisných šířkách, zatímco ΩAR snižuje nejrychleji v nízkých zeměpisných šířkách. Regionální rozdíly jsou především důsledkem rozdílů ve schopnosti povrchového oceánu přijímat a tlumit antropogenní CO2. Na tyto trendy je navrstvena značná meziroční variabilita způsobená jevem El Niño. Více

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024