Navigace

Nejsme na tom dobře, ale nejsme v tom sami

 Sedm z 28 členských států EU nedokázalo v prosinci splnit "domácí úkoly". Bulharsko, Česká republika, Kypr, Řecko, Maďarsko, Lucembursko a Španělsko nepředložily své národní energetické a klimatické plány (NECP) do 31. prosince 2018 a Německo předložilo pouze "předběžný" plán. Environmentální skupiny se obávají, že některé členské státy předložily nebo předloží plány, které jsou pouze v souladu s trajektorií 80%, spíše než s "uhlíkovou neutralitu", která je jádrem strategie EU executive 2050. Efektivním opatřením, které by dalo cestu k nulovým emisím uhlíku, by bylo postupné ukončení dotací na fosilní paliva. Ale i zde členské státy EU nedokázaly dělat domácí úkoly. Nejnovější zpráva Evropské komise ukázala, že dotace na fosilní paliva v EU se nezměnily, největší částky platily Spojené království, Německo, Francie, Itálie a Španělsko.

Více

Další novinky

13. ledna 2019 - Řešení pro moře
9. prosince 2018 - Uhlíková vlákna z řas
© eurosolar.cz 2024