Navigace

Nový rekord perovskitových tendemových článků

 Tým vedený prof. Steve Albrechtem z Helmholtzova centra v Berlíně představil nový světový rekord pro tandemový solární článek na největší světové odborné konferenci EU PVSEC v Marseille.
Solární článek kombinuje polovodičové materiály perovskit a CIGS a dosahuje tak certifikované účinnosti 23,26 procent. Jedním z důvodů tohoto úspěchu je mezilehlá vrstva organických molekul, které se organizují tak, že i hrubé polovodičové povrchy jsou zcela pokryty.
Solární články na bázi perovskitu vykázaly v posledním desetiletí neuvěřitelně rychlý nárůst účinnosti. Kombinace perovskitů s klasickými polovodičovými materiály, jako je křemík nebo měď indium gallium selenid (CIGS), slibuje do budoucna levné a vysoce výkonné solární moduly. Při kontaktu mezi dvěma polovodiči však dochází ke ztrátám, což významně snižuje účinnost článku. Prof. Steve Albrecht a jeho tým nyní vytvořili nové kontaktní vrstvy, které ztráty významně snižují. Dokázali vyrobit monolitický tandemový solární článek vyrobený z perovskitu a CIGS, který dosáhl účinnosti 23,26 procenta.
Více

 

Další novinky

8. září 2019 - Zánik ledovců
8. září 2019 - Palivový článek na amoniak
2. června 2019 - Bezodpadové zóny v Číně
19. května 2019 - Plán proti klimatické hrozbě
© eurosolar.cz 2024