Navigace

Doprava a klima

Jen v Evropě by se mělo v příštím roce prodat jeden milion elektromobilů.
Snížení emisí CO2 ze všech nových automobilů a urychlení zavádění modelů s nulovými emisemi je nezbytné, aby se zabránilo klimatické nouzi. Nejedná se o jediný způsob řešení - místní a státní politika musí omezit vlastnictví a používání automobilů a podporovat aktivní cestování a sdílenou mobilitu. Zákon EU o emisích CO2 z automobilů, který stanovil cíl 95 g/km pro rok 2020/21 dohodnutý před deseti lety, měl za cíl dosáhnout postupné změny v emisích automobilů, která je zásadní pro dekarbonizaci dopravy. Jen 16 měsíců před tím, než cíl vstoupí v platnost, jsou však výrobci automobilů méně než na půl cesty k dosažení cílů. Zpráva zkoumá, proč byl pokrok tak pomalý, a ukazuje cíle, které by měly být již splněny.
Více

 

Další novinky

21. září 2019 - Atom v Japonsku
21. září 2019 - Chemikálie z plastů
21. září 2019 - Zákony na ochranu klimatu
15. září 2019 - Atlas uranu
© eurosolar.cz 2023