Navigace

Zachycené řasy produkují vodík

 Vědci z Centra minimální biologie Bristola Maxe Plancka a Harbin Institute of Technology „přeprogramovali“ buňky řas tak, aby místo kyslíku produkovaly vodík, který je považován za nezbytný pro energetickou transformaci. Vědci stlačili tisíce živých buněk řas do mikrokapiček, což do značné míry zastavilo produkci kyslíku. Ve výsledku byly vytvořeny speciální enzymy, které místo toho stimulovaly tvorbu vodíku. Stephen Mann a Mei Li z pobočky Maxe Plancka v Bristolu a Xin Huang z Harbinova institutu nebyli spokojeni s množstvím vodíku, a proto potáhli mikroreaktory bakteriemi, které spotřebovávají kyslík. To zvýšilo počet buněk řas, které produkovaly vodík. Ukázalo se, že lokalizované vyčerpání kyslíku vede k produkci vodíku synergicky spontánním uzavřením fotosyntetických buněk do obalu bakteriálních buněk podstupujících aerobní dýchání. Výsledky ukazují slibný ekologicky neškodný přístup k fotobiologické produkci vodíku za aerobních podmínek. Více

Další novinky

6. prosince 2020 - Shell před soudem
29. listopadu 2020 - Vliv letecké dopravy na klima
22. listopadu 2020 - Návrh daňových změn
15. listopadu 2020 - Make earth green again
15. listopadu 2020 - Jak saze ovlivňují tvorbu mraků
© eurosolar.cz 2024