Navigace

Mezinárodní energetická agentura podporuje čistou energii

 Mezinárodní energetická agentura IEA zveřejnila zprávu „Perspektivy energetických technologií 2020“ . Uvedla, že výzvy ke snižování emisí skleníkových plynů „jsou každým rokem hlasitější“, ale že emise stále dosahují hodnot, které se označují jako „neudržitelně vysoké“. „Očekává se, že celosvětové emise CO2 poklesnou v roce 2020 kvůli krizi Covid 19. Bez strukturálních změn energetického systému však bude tento pokles pouze dočasný, “dodala IEA.
Zpráva IEA uvádí, že zaměření se na přesun energetického sektoru k čistým energetickým zdrojům k dosažení čistých nulových emisí nestačí. Je třeba se rovněž orientovat na sektory dopravy a průmyslu a budov. Je třeba podpořit technologie jakými jsou bioenergie, zachycování uhlíku a vodík a je třeba se zaměřit na elektrifikaci. Zpráva IEA přišla ve stejný den, kdy údaje z USA ukázaly, jak pandemie koronaviru nadále ovlivňuje odvětví obnovitelné energie v některých částech země. Byl zaznamenán pokles o 6% instalací fotovoltaiky v prvních třech měsících tohoto roku.
Více

 

Další novinky

© eurosolar.cz 2023