Navigace

Zvuk podporuje vývin vodíku

 Nová strategie využívá vysokofrekvenční (10 MHz) zvukové vlny k dramatickému posílení reakcí vývinu vodíku v neutrálních elektrolytech. Řeší praktická omezení spojená se stávající technologií elektrolyzéru, včetně potřeby vysoce korozivních elektrolytů a drahých elektrokatalyzátorů, předefinováním koncepčně špatných vodíkových elektrokatalyzátorů v neutrálních elektrolytech. Zlepšení výkonu je přičítáno jedinečné schopnosti intenzivní lokální elektromechanické vazby vznikající v důsledku akustického nucení „zmařit“ tetraedrálně koordinovanou síť vodíkových vazeb molekul vody na rozhraní elektroda-elektrolyt, výsledkem je generování vysoké koncentrace „volných“ molekul vody, které mají snadnější přístup ke katalytickým místům na nemodifikované polykrystalické elektrodě. Spolu s dalšími synergickými efekty, které doprovázejí akustické buzení (generování hydroniových iontů, konvekční relaxace omezení přenosu hmoty difúzí a zamezení hromadění bublin a jejich odstraňování z elektrody), výsledné snížení nadměrného potenciálu o 1,4 V při − 100 mA cm−2 a odpovídající 14násobné zvýšení proudové hustoty spolu s pozitivní energetickou úsporou 27,3 % ukazuje potenciál této technologie jako škálovatelné platformy pro účinné zvýšení účinnosti výroby zeleného vodíku.

Více

Další novinky

10. prosince 2022 - Optimalizace agrovoltaiky
20. listopadu 2022 - Nová generace baterií
© eurosolar.cz 2024