Navigace

100 % OZE pro Bavorsko

 Nedávné rozhodnutí Spolkového ústavního soudu o nedostačené ochraně klimatu podnítilo bavorského předsedu vlády Markuse Södera. Chce rychle vylepšit bavorský zákon o ochraně klimatu i německý zákon na federální úrovni. Současný zákon o klimatu není v souladu s cílem 1,5°C, stanoveným v Paříži. Je však třeba se obávat, že cíle a opatření pro bavorský i německý spolkový zákon o ochraně klimatu rovněž nejsou dostatečné. Místo roku 2050 se nyní diskutují termíny do roku 2045 nebo 2040, ale ani tento posun nezohledňuje rozhodnutí Ústavního soudu, protože znamená, že není třeba dodržet hranici 1,5 °C, ani 2°C.
Studie uvádí několik scénářů plného zásobení Bavorska v odvětvích elektřiny, tepla a mobility ze 100 % obnovitelných zdrojů energie až do roku 2040. Vzhledem k vysokému průměrnému slunečnímu záření v Bavorsku by byla poptávka po elektřině v létě kryta hlavně fotovoltaikou. Větrná energie a skladování elektřiny by se používaly v zimě.
Vedle toho je nezbytné rozšířit spektrum klimaticky neutrálních technologií, propojení odvětví a časovou rovnováhu nabídky a poptávky. Studie dále předpokládá významně zvýšenou energetickou účinnost ve všech odvětvích. Navzdory těmto výzvám je proveditelnost zásobování populace 100 % obnovitelnými zdroji jasně možná.
V rámci studie bylo vypočítáno pět různých scénářů založených na různých okrajových podmínkách. Scénáře se liší například v předpokládaném podílu obnovitelných energií v sousedních energetických systémech, které jsou relevantní pro zásobování Bavorska během „temných období“. Studie ukazuje, že i v případě scénáře „ostrovního systému“, kdy nedochází k výměně elektřiny se sousedními energetickými systémy, lze zaručit úplnou dodávku obnovitelných zdrojů, což je možné díky většímu rozšíření větrné energie a akumulace do plynu.
Bavorsko je průmyslovou spolkovou zemí a geograficky je srovnatelné s Českou republikou, má o něco málo vyšší počet obyvatel a poněkud menší rozlohu. Z toho rezultuje asi o 23% vyšší hustota osídlení.
Více

 

Další novinky

4. listopadu 2018 - Vodíkový akumulátor z bambusu
28. října 2018 - Emise dále stoupají
21. října 2018 - Mamutí firmy na 100% OZE
21. října 2018 - Hibakuša celého světa
© eurosolar.cz 2024