Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Německé sluneční ceny uděleny v Bonnu

V České republice se politicky podporuje jaderná energie, která je drahá, riskantní a  nemůže mít žádný významný dopad na řešení klimatické katastrofy, ale u našich západních sousedů je tomu jinak. Obnovitelná energie má v Německu velikou společesnkou podporu. Na začátku října toho roku byly v bonnském uměleckém muzeu uděleny německé sluneční ceny německou sekcí organizace EUROSOLAR.

Městské podniky Trier - cena v kategorii měst, obcí a městských podniků
Cenu získalo klimaticky neutrální zařízení na přípravu pitné vody, které je poháněno, nebo jehož energie je zajištěna vodní silou, fotovoltaikou a inteligentním řešením akumulace. Městské podniky Trier na tomto příkladě ukázaly, že je možné zajistit pitnou vodu s ohledem na klima. Pomocí obnovitelné energie, čerpadel – turbín, uskladnění elektřiny a umělé inteligence, se podařil městským podnikům významný příspěvek k ochraně klimatu. Čerpadla se využívají při přebytku elektřiny z obnovitelných zdrojů k naplnění tanků na pitnou vodu. Vysoko položené cisterny se tak používají jako akumulátory energie. Městské podniky Trier projektem vytvořily zcela nový koncept přípravy klimaticky neutrální pitné vody a vytvořily nový přístup k základnímu zásobování. Regionální dodavatel odpovědně přispěl k veřejné decentrální energetické proměně. Městským podnikům se podařila proměna za pomocí nákladové efektivity, takže vzniknul vzorový projekt s potenciálem následování.

F. Karthaus + J. Kneer (LAND allerliebst) – cena v kategorii průmyslových, hospodářských anebo zemědělských podniků
Cenu získalo efektivní a inovativní využití agrovoltaiky na plantáži malých bobulovin. Zemědělské plochy představují velký potenciál pro nová fotovoltaická zařízení. Navzdory právním obtížím se zemědělci Fabian Karthaus a Josef Kneer rozhodli pro inovativní model plantáže bobulovin. V Büren-Steinhausenu (okres Paderborn) vystavěli skleník s 2700 fotovoltaickými moduly s výkonem 7410kWp. Data z plantáže lze kontrolovat pomocí aplikací. Střecha chrání pěstební plochu před vlivy počasí a sluncem a pomocí vzniklého stínu a inteligentní zavlažovací techniky je možné zabránit extrémnímu teplu a udržet plochu vlhkou. Díky těmto podmínkám bylo dosaženo 20 % zvýšení výnosu. Současným využitím sluneční energie a zemědělské plochy vytvořili zemědělci významný krok k vícenásobnému využití plochy. Firma LAND Allerliebst je se svou agrovoltaikou přínosem k zachování půdy a naznačuje nové cesty rozvoje obnovitelné energie.

Pracovní okruh hessenských vodních elektráren – lokální a regionální spolky a společnosti
Podpora vodní energie jako důležité obnovitelné energie. Pracovní okruh hessenské vodní elektrárny se spolu s hessenským zemským spolkem pro zachování a využití mlýnů a zájmovou společností Vodní síla Fulda/Röhn se zasadily o zachování vodní síly v Hessensku. Přitom podporují regionální vodní projekty a mlýny, a tím prosazují aktivní a udržitelnou decentrální energetickou proměnu. Pod mottem „Vodní síla musí zůstat zachována – zastavte jednostrannou politiku životního prostředí“ poukazuje pracovní skupina na špatný přístup a marginalizaci vodní síly v Hessensku, kterou vytváří Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo vyžaduje minimální 90% průtok a tím omezuje ekonomické fungování více jak 400 vodních elektráren díky zostřeným podmínkám životního prostředí. Vliv pracovní skupiny přispívá významně k lokálnímu vědomí pro tuto významnou obnovitelnou energii.

Výuční obor SOLARMOBIL - vzdělání v učňovských oborech
Realizace výučního oboru SOLARMOBIL, v němž jsou žákyně a žáci motivování pro využívání sluneční energie. Klimatická krize se především týká mladší generace. O to je důležitější, aby ve školním vzdělání byl vytvořen vztah k obnovitelné energii. Spolek SOLARMOBIL vytvořil právě takový výukový program k realizaci závěrečných zkoušek. Členy spolku jsou učitelé MINT (matematika, informatika, přírodní vědy, technika) v různých školách a vedou semináře a workshopy s tématem solární techniky. V pracovních skupinách nebo projektech vysvětlují žákyním a žákům potřebné know-how o tom, jak funguje solární zařízení a jsou vedou je k tomu, aby si postavili vlastní solární auto. Touto hravou formou se zapojí žákyně a žáci do sluneční energie. Německý výuční obor SOLARMOBIL tak vytváří velmi praktickou školní integraci tématu energetická proměna a vytváří konstruktivní výměnu různých aktérů konceptu fotovoltaiky.

Luisa Neubauerová - zvláštní ocenění za osobní angažovanost
Angažovanost jako zástupkyně pro obnovitelnou energii a ochranu klimatu. Klimatická krize je stále více zřetelná. Zamezení zvýšení globální průměrné teploty na 1.5stupně oproti předprůmyslové hladině si hnutí Fridays For Future (FFF) napsala na své transparenty. Luisa Neubauerová je jedna z nejznámějších tváří, která se pro se za tento cíl zasazuje v médiích. Vedle svého studia geografie se již léta angažuje v různých organizacích, pomáhá uspořádat klimatické stávky a hnutí FFF, a je ve stálém kontaktu s aktivistkami a aktivisty, které propojuje. S nezapomenutelnými vystoupeními a rozhovory v TV, na sociálních médiích a dalších kanálech získala Luisa Neubauerová velkou část společnosti. Jednoduchým vysvětlením se jí podařilo objasnit komplexitu klimatické skutečnosti a politického jednání všem generacím. Její angažovanosti ve věci ochrany klimatu a obnovitelné energie patří obzvláštní uznání.

 

© eurosolar.cz 2024