Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Mail poslankyním a poslancům k hlasování o uhlíkové neutralitě a jaderné energii

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně!
Obracím se na Vás jako představitel evropské asociace EUROSOLAR pro obnovitelnou energii, ve věci zrychleného projednávání zákona o snižování emisí skleníkových plynů.
Jakkoliv má jaderná energie v České republice vysokou politickou a společenskou podporu, bylo by dobré nepřehlédnout následující fakta a zodpovědět následující otázky:
• Již dnes je jaderná energie asi čtyřnásobně dražší ve srovnání s elektrickou energií ze slunce nebo větru https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf , zatímco jádro před deseti lety představovalo ještě levnou variantu. Cena jaderné energie stále roste, ale obnovitelná energie se stále zlevňuje. Jak bude vypadat cenový poměr za hypotetických 17let, kdy by měla být k síti připojena nová elektrárna? Kolikrát bude tou dobou jaderná energie dražší než obnovitelná?
• Hovoří se o záchraně jaderného směru výroby elektřiny pomocí malých modulárních reaktorů (SMR). Ani tyto ale nepřinášení žádnou převratnou konstrukční či provozní výhodu a především pro ně neexistuje trh. Předpokládá se, že jsou v některých případech spojeny se zájmem výroby jaderných zbraní (Saudská Arábie), theecologist.org/2019/mar/11/obituary-small-modular-reactors. Cena SMR bude vyšší než u velkých reaktorů https://wiseinternational.org/nuclear-monitor/872-873/smr-economics-overview , například v Argentině se náklady na SMR zvýšily 22násobně.
• Existuje a je v provozu několik technologií akumulace energie, např. do plynů (H2, CH4), kdy především metan je desetiletí odzkoušenou technologií a má veliké akumulační možnosti. Investiční náklady na tyto technologie se budou snižovat až k průměrné hodnotě 500€/kW v roce 2050 https://www.researchgate.net/publication/311003031_Necessity_and_Impact_of_Power-to-gas_on_Energy_Transition_in_Germany/download, což představuje asi desetinu investičních nákladů na jadernou elektrárnu. Jsou v provozu i další technologie jako akumulace energie do roztavených solí či kapalného vzduchu.
• Zajišťuje jaderná energie s dodávkou elektrárny, zařízení i paliva externími dodavateli energetickou soběstačnost České republiky? Anebo jsou domácími zdroji vítr a slunce?
• Několik vyspělých zemí se rozhodlo skoncovat s jadernou energií: Belgie, Německo, Španělsko a Švýcarsko skoncuje s jadernou energií do roku 2030. Další evropské země: Rakousko, Dánsko, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Norsko, Portugalsko a Srbsko neprovozují žádnou jadernou elektrárnu a jadernou energetiku odmítají. Jsme vyspělejší zemí než Německo nebo Švýcarsko?
• Ve skladech jaderných elektráren je po světě 350.000 tun použitého jaderného paliva s 10.000 tunami ročně navíc, čekajících na výstavbu konečného skladu. Po 65 letech provozu jaderných elektráren se v současné chvíli otevírá první úložiště jaderného odpadu v Onkalo ve Finsku.
• Existuje několik studií, které potvrzují realitu úplného zásobování obnovitelnou energií, i pro Českou republiku, a uvádějí ekonomickou výhodnost takového systému, např. http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf , https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/CountriesWWS.pdf

Zvažte prosím, zda hlasovat pro jadernou energii, když se nabízí levnější, čistší a reálná možnost obnovitelné energie.

Zvažte prosím, zda je nutné rozhodnou dříve, než by České republika zadala studii úplného zásobování obnovitelnou elektřinou na některé renomované univerzitě.

S pozdravem Milan Smrž, EUROSOLAR

 

© eurosolar.cz 2024