Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Jak předejít rozvratu

 V loňském roce, po třech letech stabilních emisí skleníkových plynů, se celosvětové emise zvýšily o 2.1%. Podle  prof. McPhersona  je na všechna opatření již pozdě, ztráta ledového příkrovu Arktidy, obrovské emise metanu z permafrostu i z hydrátů přivodí v brzké době kolaps zemědělství a destruktivní následky. To je jeden pohled. Podle jiných vědců ještě ale nějaký čas máme, možná i 200 let. Rozhodnout mezi těmito předpověďmi není jednoduché, mimo jiné proto, že zemský klimatický systém je mimořádně komplexní a objevují se v něm stále nové otázky a nová zjištění. Druhou zemi na experimenty nemáme. Pravdou ale je, že životní styl západních demokracií a všech těch, kteří se v něm zálibně zhlížejí, stále více devastuje životní prostředí.
Ekologie již dávno nemůže být libůstkou 10% obyvatel bohatých zemí. Stala se fundamentální nutností - potřeba co nejrychlejší dekarbonizace celého hospodářství. Tomuto cíli by měla být podřízena celá hospodářská, energetická a politická strategie, jinak hrozí ekologický, ekonomický a sociální rozvrat. Nelze přijmout tezi Václava Klause o ekologii jako třešničce na dortu.
Stále dokola slýcháme, že pro úplné zásobování obnovitelně získávanou energií nejsou v naší zemi podmínky, často bez jakýchkoliv dat či potvrzení tohoto předpokladu. Často vzývaný zemní plyn nemůže být řešením, nebo přechodovou technologií do bezemisní budoucnosti. Skutečné emise skleníkových plynů při těžbě, dopravě a zpracování převyšují emise z uhlí o 20% .
Jaderná energie je celosvětově na ústupu,  zpráva uvádí, že v loňském roce narostla kapacita jaderné energie pouze o jedno procento, zatímco fotovoltaika resp. větrná energie o 35 resp. 17 procent. Podíl jaderné výroby elektřiny poklesl z 17,5% v roce 1996 na 10,3% v roce minulém. Nové stavby JE jsou především podporovány státy a nikoliv soukromým sektorem. V roce 2018 bylo odstaveno celkem 115 reaktorů, z toho 19 s konečnou platností. Letošní aukce obnovitelných zdrojů vedla k rekordně nízkým cenám - 20 USD/MWh pro onshore větrnou energii 45 pro offshore a 25 USD/MWh v případě fotovoltaiky, zatím co pro plánovanou JE Hinkley Point je podle autorů 120 USD/MWh. Celkové investice do jaderné energie přinesly 4 GW za 16 miliard USD, zatímco do fotovoltaiky směrovalo 160 miliard a do větru 100 miliard USD.
V sousedství naší země však je několik pozitivních příkladů, které vyvracejí námitku, že u nás nemáme pro obnovitelné zdroje podmínky. Můžeme uvést rakouský Burgenland, jenž je od roku 2013 netto exportérem energie z lokálních energetických zdrojů, především větru a biomasy a v Güssingu byla před několika lety zahájena termická výroba bioplynu. I Dolní Rakousko je již několik let zásobováno jen obnovitelně generovanou elektřinou, veliký podíl na portfoliu zdrojů ale mají vodní elektrárny na Dunaji.
Na světě je několik zemí, které se přibližují 100% obnovitelné elektřiny, a jež mají zájem na úplné dekarbonizaci svého hospodářství, jedná se předně o Norsko (99% elektřiny z OZE), Kostariku (95 až 99% elektřiny z OZE, dekarbonizace do roku 2021) či Uruguay (95% elektřiny z OZE). Uvedené příklady jsou země s optimálními podmínkami. Další příklady jsou svými podmínkami i geograficky bližší:
• dánský ostrov Samsø v Kattegatu od roku 2002 (100% obnovitelná elektřina, kompenzace dopravy další výrobou elektřiny z offshore větrných elektráren, obnovitelné teplo)
• okres Lüchow-Danneberg/SRN od roku 2011 (100% elektřina z lokálního větru a z biomasy) na cestě k 100% obnovitelnému teplu a mobilitě
• ostrov El Hierro/Španělsko (100% elektřiny z OZE)
• obec Kněžice ve středočeském kraji (100% elektřina a 90 - 95% tepla z bioplynu a biomasy).
Významná je iniciativa velkých měst: 19 světových metropolí (Kodaň, Londýn, New York, Paříž, Sydney, Tokio, Washington, Johannesburg, Los Angeles, Montreal, Newburyport, Portland, San Francisco, San José, Santa Monica, Stockholm, Toronto, Tshwane a Vancouver) se zavázalo po roce 2030 k výstavbě pouze klimaticky neutrálních budov a do roku 2050 k rekonstrukci všech budov do této podoby.

České váhání nad energetickou koncepcí nelze prodlužovat. Proto požadujeme po vládě ať zadá vypracování 100% scénáře zásobování ČR obnovitelnou energií ve všech segmentech spotřeby (elektřina, teplo, mobilita), kterou by vypracoval prof. Christian Breyer z finské univerzity v Lappeenranta.

 

© eurosolar.cz 2023