Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Evropské sluneční ceny za rok 2012

1) Cena pro města, obce, okresy a městské podniky

Okresy Záhřeb, Karlovac, Krapina-Zagorje a město Záhřeb, Chorvatsko - úspěšný program pro financování obnovitelné energie


V severozápadním Chorvatsku byl vytvořen roku 2009 udržitelný model financování, který ulehčil občanům financování sluneční energie. Program byl financován okresy Záhřeb, Karlovac, Krapina-Zagorje a městem Záhřeb, stejně jako z Evropské Unie. Program realizuje regionální energetická agentura, která byla založena třemi okresy a městem Záhřeb na podporu obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

V prvním roce bylo instalováno 130 solárně termických zařízení na střechách soukromých domů v regionu. Jejich výstavba byla podpořena 40% investičních nákladů až do výše 1600 euro na domácnost. Na podporu projektu přišla energetická agentura s kampaní „Také mám sluneční kolektor!“ Značkou kampaně byla známí komiksová figurka Viktor.

Program má veliký úspěch. Vedle chorvatského hlavního města Záhřebu převzaly populární kampaň i další okresy a města. Projekt se etabloval jako pevná součást chorvatské energetické strategie. Pomohl rozpoznat potenciál sluneční energie a posílil regionální hospodářství. Zprvu regionální program si získal zájem celého Chorvatska a vyvolal silnou rezonanci v obyvatelstvu s ohledem na výhodné ceny místní energie. To se stalo podporou a vzorem i pro další země jihovýchodní Evropy.

www.regea.org


2) Cena pro vlastníky či provozovatele zařízení pro využívání obnovitelné energie

203% plus energetický dům „Umwelt Arena“ ve Spreitenbachu, Švýcarsko


Konstrukce a obsah arény pro životní prostředí se protínají v jednom bodě. Od svého otevření v létě 2012 se mohou návštěvníci informovat o širokém spektru energetických a environmentálních otázek. V obálce stavby i v použité technologii je ve stavbě integrováno mnoho inovativních technologií, které srozumitelně představují energetické a ekologické aspekty.
Koncepce budovy je elegantní, dynamická a efektivní. Nejdůležitějším architektonickým dílem je střešní plocha, která stavbě poručuje jedinečnou identitu. Speciálně utváření fotovoltaické moduly jsou jako hadí šupiny na obálce budovy. Fasety střechy a jejich tmavý vzhled připomínají krystal. Výkon instalované fotovoltaiky je 760kWp a vyrobí za rok 540.000 KWh ročně. Dodatečná energie se vyrobí kogenerační jednotkou, solárnětermickými kolektory, stejně jak ve fermentoru bioplynu.
Místo konveční klimatizace se zimě topí a v létě chladí pomocí energie slunce. Díky integrované fotovoltaické fasádě s inovativním technologickým vybavením budovy produkuje aréna dvojnásobek své energetické spotřeby.
V Aréně jsou představována všechna základní témata životního prostředí, energie a udržitelnosti. Plus energetická stavba názorně ukazuje jak lze skloubit architekturu, estetiku a ekologii. Ukazuje směr vývoje emisně neutrálního provozu staveb.


www.umweltarena.ch


3) Lokální nebo regionální sdružení

Som Energia, Španělsko - první španělské družstvo pro obnovitelnou energii


Družstevní model je rozšířen v mnoha evropských zemích. Existuje veliké množství energetických družstev, které za pomocí lokálních sil zajišťují decentrální energetické zásobování. V roce 2010 založilo 150 občanů z Katalánie první energetické družstvo ve Španělsku s názvem Som Energia (Jsme energie).

Pro mnoho osob není finančně možná realizace větrných vodních nebo slunečních projektů. Som Energie nabízí možnost podpory regionálního obnovitelného zásobování elektřinou. Zpočátku začala obecně prospěšná společnost nakupovat regionální ekologicky vyrobený elektrický proud a družstevníci jej mohli levně nakupovat. V současné době se staví či jsou plánovány nové obnovitelné zdroje. Ve stavbě je první družstevní bioplynová stanice ve Španělsku. Cílem družstva je vyrábět tolik energie, kolik družstevníci spotřebují.

Odběratelé proudu nejsou jenom zákazníky, ale současně členy a spoluvlastníky družstva. Mohou rozhodovat, jak se družstvo bude dále rozvíjet a mohou sami investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Dnes má družstvo 4000 členů.

Vzorovým způsobem jsou v tomto případě spojeny myšlenky občanské angažovanosti a regionální energetické výroby z obnovitelných zdrojů. Som Energia dává každému občanovi možnost aktivně přispět k přestavbě energetického zásobování ve Španělsku.


www.somenergia.coop


4) Sluneční stavby a rozvoj města

Silvio d´Ascia, Itálie, Francie - Koncept solární architektury turínské novostavby nádraží Porta SusaJiž od počátku nplánování velikého městského projektu hlavního turínského nádraží „Porta Susa“ bylo zřejmé, že se bude jednat významnou stavbu z hlediska udržitelnosti a obnovitelné energie. Italský vedoucí projektu Silvio d´Ascia, působící v Paříži ve spolupráci s architektských studiem AREP a profesorem Agostinem Magnaghi navrhli moderní nádraží, které je rovněž městských zdroje energie. Projekt zadala italská kolejová společnost Rete Ferroviaria Italiana Spa.

Při stavbě nádraží se architekti orientovali v tradičních městských galeriích a nádražní architektuře 19. století. Na stavbě je patrná estetika integrované fotovoltaiky, která je včleněna do skleněné střechy. Střešní konstrukce klenby haly je tvořena ocelovými nosníky a ze dvou třetin je pokryta solárními moduly. Aby bylo dosaženo dojmu vlny, a potřebné světelnosti, byly jednotlivé solární moduly speciálně přiříznuty. Sluineční střecha má výko 600 kWp a zaujímá plochu přes 10.000 m2 . Vedle zisku energie zajišťuje fotovoltaická střecha přiměřený stín.

Nádraží je uzlovým bodem vysokorychlostních vlaků mezi Římem a Paříží, regionální dopravy a městské podzemní dráhy. Ukazuje směr dalšího rozvoje městského prostoru. Střechy je úspěšným příkladem integrace fotovoltaiky v architektuře. Centrální pozice nádraží bude veřejnosti účinně prezentovat využití sluneční energie.

www.dascia.com5) Sluneční stavby a rozvoj města

Stavební expozice IBA Hamburg a výzkumná skupina prof.dr.-ing. Dieter D.Genske, Německo - Energetický atlas: koncept budoucího rozvoje - obnovitelný WilhelmsburgMěsta stojí díky migraci, globalizaci, demografické proměně a nedostatku zdrojů před velikou výzvou. Klimatická změna je ještě prohloubí. V rámci základního tématu „Město v klimatické změně“ vyvinula hamburská IBA udržitelné koncepty a projekty na labských ostrovech pro klimaticky příznivé metropole budoucnosti.

Pomocí energetického atlasu dokumentovala IBA Hamburg prostorově strategický koncept pro energetickou přestavbu městské části Wilhelmsburg. Profesor Genske a jeho výzkumný tým odvedli mimořádně důležitou práci. V energetickém atlasu je město představeno jako obnovitelná elektrárna. Do roku 2025 by měla být veškerá elektrická spotřeba domácností, ale i průmyslu, obchodu a služeb kryta z lokálních obnovitelných zdrojů. V oblasti tepla by mělo být pokryto do roku 2050 85% celkové spotřeby regenerativním způsobem.

Množství projektů energeticky efektivních novostaveb, energetické sanace stávajících budov a výroby obnovitelné energie do roku 2013 byly prvními kroky realizace rozsáhlého konceptu.

Byl předložen celkový model, jak lze obydlí po krocích učinit energeticky nezávislým a mnohem atraktivnější pro obyvatele, návštěvníky a investory. Cílem je proměna městské části do udržitelné formy s úplným zásobováním obnovitelnou energií. Je to příklad pro Evropu a svět. Koncept Wilhelmsburgu ukazuje jak se vize klimaticky neutrální městské části stává realitou.

www.iba-hamburg.de

www.fh-nordhausen.de


6) Transportní systémy

Europa Studio Ltd., Maďarsko - Obnovitelná energetické proměna - zaváděcí model solární mobilityKreativní řešení přitahují zájem široké veřejnosti. Kam může směřovat energetická cesta, demonstruje od roku 2011 v Budapešti otevřená pumpa.

Zapojení slunečního tankovací zařízení do konvenční pumpy je podporou výstavby rozsáhlé infrastruktury slunečních nabíjecích stanic ve veřejném prostoru. Do budovy integrovanou fotovoltaickou elektrárnou se propaguje potřeba a praktická možnost nabíjení elektrických dopravních prostředků obnovitelně získaným proudem. Celkově vyrobí elektrárna na střeše a na symbolických slunečních stromech ročně 31 MWh. Dobrá izolace budovy snižuje potřebu energie na vytápění a na topení a chlazení. Teplo a chlad vyrábí vysoce účinné tepelné čerpadlo. Tímto provedením je snížena spotřeba energie oproti běžným budovám o více jak 50%. Při vybavení tankovací stanice byly použity přírodní materiály jako korek a karton. Stěny a část střechy jsou ozeleněné.

Tankovací stanice v naší automobilové společnosti vzbuzují veřejnou pozornost. Inovativní maďarský koncept poukazuje na katastrofu ropné závislosti a sebekritickou formou předkládá koncepci potřebné proměny směrem k obnovitelné době. Kontrastním způsobem představuje rozdíl mezi slunečními technologiemi budoucnosti a fosilním systémem minulosti. Tvoří nové povědomí a zřetelně vyzdvihuje potřebu přestupu na elektrické pohony.

www.europastudio.hu


7) Zvláštní cena pro osobní angažmá


Ing. Franz Niessler, Rakousko - Půl století aktivně za energetickou proměnuFrsnz Niessler vede již půl století neúnavný boj za obnovitelné regionální energetické zásobování. Patří mezi nejvýznamnější solární pionýry Rakouska i v mezinárodním měřítku.

Již dříve bylo jak elektrotechnik a žurnalista veřejně činný. Bezpočetné jsou jeho články a přednášky o obnovitelných zdrojích. Ropná krize v roce 1973 jej posílila na cestě k úplné náhradě soudobého fosilního a jaderného zásobování obnovitelnou energií. Vypracoval první regionální energetické koncepty pro komuny a inicioval obnovitelně energetické projekty. Vždy se zasazoval za energetickou samostatnost obcí a regionů. V roce 1988 etabloval spolu s dalšími angažovanými vídeňský sluneční stůl, dobře navštěvované měsíční setkávání a výměna informací a zkušeností z oblasti obnovitelné energetiky. V roce 1989 byl iniciátorem vzniku rakouského EUROSOLARU.

Franz Niessler má významný podíl na tom, že se výkupní cena proudu z obnovitelných zdrojů stala v Rakousku známou a že byla úspěšně zavedena. Vedle toho se úspěšně angažoval v mnoha občanských projektech s větrnou a sluneční energií. A vedle toho také zejména v projektech s kogenerací.

Franz Niessler spojuje veliké množství osob a sdružení a dlouhá léta se účinně angažuje v propagační práci pro obnovitelné zdroje.

© eurosolar.cz 2023