Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Dráhy představují významný příspěvek k ochraně klimatu

Spolkový ministr Jürgen Trittin vyzdvihl roli německých drah pro ekologicky únosnou formu dopravy a jejich přínos k ochraně klimatu. Nejenom, že německé dráhy dosáhly plánované redukce emisí CO2 o dva roky dříve než stanovil plán, ale současně stanovily nový ambiciózní cíl v ochraně klimatu. Představenstvo drah stanovilo program ochrany klimatu, který v roce 2020 předpokládá snížení emise oxidu uhličitého o 15% (ve srovnání s rokem 2002). Svůj cíl snížit emise o 25% do roku 2005 splnila dráha již v roce 2003. Emise oxidu uhličitého přitom do roku 1999 stále stoupaly. Spolkové vládě se podařilo pomocí cílených programů - jako ekologické daně - tento trend zvrátit. Od roku 2000 emise v sektoru dopravy stále klesají ale ještě dnes jsou o 8,5% nad úrovní z roku 1990 ( v roce 1999 to ale bylo 15%). Trittin vyzval dráhy také k dalšímu ambicióznímu řešení významných úkolů jako redukce sazových partikulí z dieselagregátů lokomotiv a k ochraně před hlukem. Dráhy by mohly využít své pozice na trhu také k prosazení odpovídajících standardů životního prostředí. Vyhlášení nových podmínek pro plánovaný nákup 500 dieselových lokomotiv označil jako šanci k větší ochraně životního prostředí. Dalším snížením zátěží hodlá spolková vláda přispět k k tomu, že se dráhy stanou ještě atraktivnější ekologickým dopravním prostředkem. Od roku 2005 plánuje snížení DPH pro osobní dopravu z 16 na 7 %. Tak by mohla dráha snížit ceny o téměř 10%.
© eurosolar.cz 2023