Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Co mohu udělat pro čistou energii?

Jako jednotlivec nebo rodina:
 • neplýtvejte energií – pořiďte si úsporné spotřebiče; vypínejte spotřebiče - nejlépe vypínačem na více zásuvkách; snižte teplotu místností, kde se zrovna nebydlí, zhasínejte světla;
 • izolujte dům (ať domek nebo panelák), mějte dobrá izolační okna, investujte do obnovitelných zdrojů, především do sluneční energetiky;
 • při rekonstrukci střechy určitě použijte solární energetiku alespoň na část její plochy (optimální řešení je instalovat ji nikoli na krytinu, ale místo krytiny);
 • zaměřte se na materiálně i energeticky méně náročné aktivity;
 • méně cestujte, nelétejte - především po Evropě - letadlem;
 • kupujte certifikovaný zelený proud – změňte dodavatele proudu (brzy bude v ČR založena firma, která se tímto obchodem bude zabývat); zájemci o zelený proud se brzy budou moci předběžně a nezávazně registrovat zde
 • pakliže si chcete postavit nový dům, postavte si nízkoemisní dům (nízoenergetický, pasivní, solar plus...); výstavba takovýchto domů v BRD či Rakousku je pouze o 8-10% dražší než výstavba běžných domů, avšak jejich provoz je mnohem levnější a v souvislosti s rostoucími cenami energií i rok od roku výhodnější.

Jako soused:
 • hovořte s ostatními o nutnosti proměny současného způsobu života nás všech;
 • informujte se a pomáhejte si navzájem při instalacích a projektech obnovitelné energetiky a energetických úspor;
 • založte energetický podnik nebo družstvo například pro výrobu a energetické využití bioplynu z místních odpadů a organických substrátů (inspirujte se v BRD nebo Rakousku...);
 • nalezněte společné prostředky pro výstavbu sluneční elektrárny.

Jako občan:
 • požadujte po zvolených zástupcích podporu obnovitelné energetiky ve všech formách a možnostech;
 • požadujte podporu z městkých rozpočtů pro modernizace a zavádění obnovitelných zdrojů energie;
 • pište poslancům a senátorům, aby podporovali obnovitelnou energetiku a obnovitelné hospodářství.

Jako místní zastupitel:
 • využívejte všechny zákonné možnosti jak podporovat obnovitelnou energetiku a obnovitelné hospodářství, podporujte lokální podnikání;
 • nalezněte pro tyto záměry spojence v celém politickém spektru;
 • zajistěte, aby obec přímo finančně podporovala obnovitelné projekty a poskytovala jim všemožnou pomoc (půjčky, dotace, pomoc při projektování, zrychlené stavební řízení...);
 • inspirujte se městem Litoměřice, které již řadu let dělá v Čechách osvícenou politiku obnovitelných zdrojů;
 • získejte podle vzoru mnoha německých měst a obcí příznivce na vytvoření městských energetických podniků a pro úplnou přestavbu vašeho města či obce do úplné nebo částečné energeticky obnovitelné podoby.

Jako žák nebo student základní a střední školy:
 • hovořte se svými spolužáky, které zajímají otázky vlivu ekologie a životního prostředí na náš budoucí život;
 • uspořádejte přednášky a besedy na téma udržitelného způsobu života a obnovitelné energetiky
 • promítněte si film Al Gora "Inconvenient Truth";
 • získejte rodiče, spolužáky a učitele pro projekt školní fotovoltaické elektrárny, která bude lepším a bezpečnějším místem pro vaše investice a bude mít další profity;
 • uvažujte o dalším vzdělání v oborech obnovitelné energetiky; jděte studovat na univerzity, které se problematikou obnovitelných energií zabývají - doporučujeme SRN, protože tam jsou OZE skutečné tématem a studují se na desítkách škol; osáhlé informace zde


Desatero udržitelnosti

Dnešní existenciální ohrožení je kardinální, ze všech stran se kupí globální problémy – ocitáme se v zásadním bodu zvratu. Měli bychom přijmout, že v tuto chvíli není ve hře nic menšího, než přežití - budeme toho schopni? Potřebujeme najít jednoduché schéma, na němž bychom mohli budovat naší další existenci.Starejte se o to, co si kupujete, za jakých podmínek toto zboží vzniká, kdo ho dělá:
mnoho každodenních předmětů, výrobků nejmodernější techniky a zboží, které je "in", vzniká za velmi špatných podmínek, ať už se jedná o trička, která vyrábějí děti v Indii, místo toho aby si hrály, aby se smály, místo toho aby se učily, či o mobilní telefony, které se vyrábějí ve východních zemích, kde nejsou dodržovány speciální ani ekologické standardy. • Odmítejte reklamu, řiďte se vlastním úsudkem, sami hledejte informace a diskutujte s přáteli.
 • Podporujte fairtrade – férový obchod:

  existuje několik organizací, například www.fair-bio.cz, u nichž si můžete nakoupit zboží, které vzniklo za certifikovaných standardů; většina těchto výrobků má značku BIO a na jejich vzniku se nepodílí dětská práce; tím, že je nakoupíte, zajistíte jejich producentům v rozvojových zemích spravedlivou odměnu - více k tomu na www.fairtrade.asociace.cz.
 • Omezujte cestování, především letadlem a autem.
 • Omezujte spotřebu masa a mléčných výrobků:

  uvádí se, že na výrobu jednoho kilogramu masa je v průměru potřeba 8 kg potravin, které by bylo možné konzumovat přímo.
 • Odmítejte zbytečnosti: filozofie "nechám vydělat" - tj. koupím něco, co vlastně nepotřebuji - je filozofií, na níž nakonec doplácí celá naše planeta.
 • Kupujte co nejméně a s co největší rozvahou; nikdo z nás v Evropě nepotřebuje víc – všichni dohromady potřebujeme mnohem méně.
 • Především u dětí pěstujte zájem o spíše nehmotné či málo hmotné věci.
 • Pakliže investujete, čiňte tak do ekologicky a sociálně únosných projektů (obnovitelné energetiky, nízkoenergetických domů, ekologické přestavby domů, zachování krajiny); jako dárky kupujte svým milým čistou krajinu, lesy u nás i v tropech ...
 • Pěstujte přátelství a lidské kontakty.


Čím méně, tím více. Nepotřebujeme víc – spíše potřebujeme žít lépe, pravdivěji. Společnost, která je založena na ustavičném zvyšování spotřeby směřuje k úplnému vyprázdnění a k ekologickému kolapsu Země.

© eurosolar.cz 2023