Navigace

Časopis

 • Světové klima nezávisí na jednotlivých vládách ani na světových organizacích, ale musí se stát vlastní záležitostí každé země.

  Postoj prezidenta EUROSOLARU Dr. Hermanna Scheera k závěrům světové konference o klimatu v Kodani , 21. prosince 2009
  publikováno: 6. ledna 2010
 • Česká republika brzdí rozvoj obnovitelné energetiky

  Dne 10. února oznámil provozovatel české energetické soustavy ČEPS, že považuje za neúnosné další připojování obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou. Tímto krokem zbrzdil další pozitivní vývoj obnovitelné energetiky v ČR. A to i přesto, že v ČR byl koncem roku 2008 podíl výroby obnovitelně vyrobené elektřiny 5,2% , zatímco ve stejné době v SRN byl podíl téměř 15%, ale německá strana neuplatnila legislativní brzdu k další výstavbě obnovitelných zdrojů. V podílu české produkce obnovitelného proudu je přitom relativně mnohem větší část méně fluktuujících a regulovatelných zdrojů (velkých vodních elektráren) než v síti německé.
  publikováno: 18. února 2010
 • Jens Christoph Pieper: Časovaná bomba v tufu

  Proč musel prezident Obama zastavit projekt konečného úložiště jaderného dopadu v Jucca Mountains
  publikováno: 8. května 2010
 • Nejzajímavější energetické, ekologické a klimtické zprávy za rok 2009 - 1. část

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si můžete prohlédnout souborně jejich první část, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna 2009.
  publikováno: 8. května 2010
 • Nejzajímavější energetické, ekologické a klimtické zprávy za rok 2009 - 2. část

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si můžete prohlédnout souborně jejich druhou část, tak jak byly po sobě uveřejňovány do prosince 2009.
  publikováno: 8. května 2010
 • Memorandum 1/2010 ze dne 15. 2. 2010

  Dne 10. února oznámil provozovatel české energetické soustavy ČEPS, že považuje za technicky neúnosné další připojování obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou . Tímto krokem zbrzdil další pozitivní vývoj obnovitelné energetiky v ČR.
  publikováno: 15. února 2010
 • Krátké zprávy z časopisu SOLARZEITALTER 3/2010

  Následující zprávy ze světa jsou převzaty z časopisu SOLARZEITALTER č.3 ročník 2010
  publikováno: 29. října 2010
 • Protiatomová demonstrace v Berlíně

  Berlínská demonstrace měla za cíl ukázat postoj veřejnosti k plánovanému prodloužení provozu jaderných elektráren.
  publikováno: 21. září 2010
 • Česká obnovitelná energetika - do pekla a zpět?

  Na základě několika směrnic Evropské komise přijala Česká republika také zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To se stalo koncem roku 2005 a pro ty, kteří chápou význam ekologicky příznivějších, decentrálních obnovitelných zdrojů to byla pozitivní událost. Smyslem tohoto zákona je podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Od té doby se ale tento zákon a jeho příznivé dopady v naší zemi jenom demontují.
  publikováno: 3. října 2010
 • Dopis evropského sdružení EUROSOLARU předsedovi vlády a poslancům

  Dne 3.11. 2010 byl předsedovi vlády a všem poslancům sněmovny rozeslán dopis, který 1.11. při příležitosti vzpomínkové slavnosti na zesnulého Hermanna Scheera v Berlíně signovali členové mezinárodního předsednictva EUROSOLAR.
  publikováno: 4. listopadu 2010
 • Hans Josef Fell: Ochrana klimatu není žádnou zátěží - ani ekonomicky

  Celý svět usilovně hledá podmínky pro účinnou ochranu klimatu. Od Kyótské konference 1997 rozdělit náklady, které klimatická ochrana sebou údajně přináší, spravedlivě rozdělit. Je klinická ochrana opravdu zátěží? Při bližším pohledu je zřetelné, že klimatická ochrana je zátěží jenom pro ty, kteří na ničení klimatu vydělávají, především tedy pro ropné a uhelné koncerny, ale také automobilové koncerny, fosilní chemický průmysl a konvenční zemědělství. Pro zbytek lidstva, pro národní ekonomiku, pro komunální rozpočty, stejně jako pro jednotlivé osoby není klimatická ochrana žádnou zátěží, ale naopak osvobození se ze stále větší finanční, ekologické a sociální zátěže, kterou konvenční hospodářství stále větší měrou způsobuje.
  publikováno: 13. listopadu 2010
 • Memorandum 1/2011: Preference jaderné energetiky před obnovitelnou je hrubou politickou chybou

  Česká republika se rozhodla postavit výrobu elektřiny na jaderných základech a omezovat rozvoj obnovitelné energetiky. Spolu s Francií a Itálií se ústy svých čelných představitelů pokouší ovlivnit velmi nadějně započatou evropskou cestu obnovitelné energetiky. Jaderná energetika podkopává evropské úsilí o udržitelné technologie a z hlediska řešení klimatických problémů, zajištění bezpečnosti dodávek energií a ekonomického provozu energetických zařízení i podstupovaných zdravotních, bezpečnostních a vojenských rizik je nepřijatelnou technologií. Důvodem pro toto jednání je především obrovský úspěch obnovitelných energetických technologií, který mnohonásobně předčil veškeré prognózy, a který zásadním způsobem ohrožuje pozici energetických monopolistů a s nimi spojených mocenských zájmů.
  publikováno: 19. února 2011
 • Jaký pohled do budoucnosti se nám dnes otevírá ze střechy „Zlaté kapličky“

  Jiří Zemánek
  publikováno: 12. května 2011
 • Dopis ministrovi školství mládeže a tělovýchovy Josefu Dobešovi

  Tento dopis byl zaslán ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Josefu Dobešovi
  publikováno: 18. září 2011
 • Fukušima - situace zůstává vážnou

  Ač se naše media již fukušimské havárii příliš nevěnují, katastrofa stále není pod žádoucí kontrolou, stále se uvolňuje další radioaktivita a ještě prevd+ěpodobně několik let bude.
  publikováno: 2. června 2011
 • Stanovisko národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k plánovanému vývoji energetiky v ČR

  publikováno: 18. září 2011
 • Nová energetická koncepce do senátu

  Nová energetická koncepce byla 11.11. 2011 zaslána všem senátorkám a senátorům Parlamentu ČR. Prakticky identický materiál byl všem poslankyním a poslancům rozeslán v červnu tohoto roku.
  publikováno: 16. listopadu 2011
 • Obnovitelné zprávy za rok 2011

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si je můžete prohlédnout souborně, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna do prosince 2011.
  publikováno: 14. května 2012
 • Dopis ministrovi životního prostředí o nebezpečích a zbytnosti těžby břidličného plynu

  Tento dopis byl zaslán ministrovi životního prostředí Tomášovi Chalupovi dne 9.6.2012
  publikováno: 11. června 2012
 • Poslední sluneční stůl před prázdninami

  Dne 21.6. ve čtvrtek se bude v salónku restaurace "Klub cestovatelů" konat Sluneční stůl sdružení EUROSOLAR: s hlavním tématem "Elektromobilita" Hlavní referát přednese Jan Vejbor, který se profesionálně elektromobiltou již několik let zabývá.
  publikováno: 17. června 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
© eurosolar.cz 2023