Navigace

Časopis

 • V Berlíně uděleny evropské sluneční ceny za rok 2006

  Dne 7.12.2006 byly uděleny v Berlíně evropské sluneční ceny, udělované každoročně evropskou organizací EUROSOLAR. Ceny jsou udělovány za nejlepší obnovitelně energetické projekty již od roku 1994.
  publikováno: 11. prosince 2006
 • Mračna nad Temelínem

  Chystá se mezinárodní žaloba...
  publikováno: 17. prosince 2006
 • Mýtus atomové energie. Rozcestník.

  (sborník textů), vyd. Heinrich Boell Stiftung, Berlín, 2006, 379 stran6 EUR, ISBN 3-927760-51-XRECENZE
  publikováno: 21. ledna 2007
 • Energické deformace místo energetických informací

  Autor je předsedou národní sekce sdružení Eurosolar.cz a viceprezidentem evropského sdružení.Těchto několik tezí je reakcí na rozhovor s panem Vladimírem Tošovským ředitelem státní společnosti ČEPS o názvu „ Zelená elektřina nás přijde draho“ v Hospodářských novinách dne 18.1. 2007. Lze se domnívat, že cílem zmíněného článku je především podpora záměru společnosti United Energy z finanční skupiny JT vystavět v Komořanech novou uhelnou elektrárnu. Tento záměr byl stručně představen na téže stránce pod zmíněným článkem.
  publikováno: 22. ledna 2007
 • Kdo je Godot - atomová energie nebo obnovitelné zdroje?

  Autor je prezidentem evropského EUROSOLARU, od roku 1980 poslancem Spolkového sněmu, předsedou Světové rady pro obnovitelné energie, nositelem Alternativní Nobelovy ceny za rok 1999, nositelem titulu časopisu Newsweek „Hero of Green Century“ a mnoha dalších světových vyznamenání. Je spolutvůrcem německého zákona na podporu obnovitelné energie (EEG), který je nejúspěšnějším politickým nástrojem podpory obnovitelné energetiky, nejlepším politickým vývozním artiklem Spolkové republiky Německo a aspiruje na závaznou zákonnou modelovou předlohu Evropské Unie.
  publikováno: 4. února 2007
 • Omezené reakce

  Autor Michael Meacher byl v letech 1997 až 2003 britským ministrem životního prostředí.
  publikováno: 4. února 2007
 • Elektrárna bez emisí CO2 – nereálný pokus nabarvit uhlí na zeleno

  Autorka je klimatickou expertkou mezinárodní organizace Greenpeace. Podílela se na konečné zprávě z roku 2005 pro IPCC (International Panel on Climatic Changes), týkající se technologie CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage). gabriela.goerne@greenpeace.de
  publikováno: 13. února 2007
 • Pohádka o atomovém proudu bez emisí oxidu uhličitého

  Ulf Bossel je předsedou evropského fóra pro palivové články.
  publikováno: 22. dubna 2007
 • Klimatické změny a role vody

  Wilhelm Ripl, Hartmut Grebe, Ulrich JochimsenSkleníkový jev, zapříčiněný lidmi vypouštěnými plyny, které ovlivňují klima, vzniká v zásadě tím, že se v atmosféře zadržuje příliš mnoho tepla – ať jej již přináší dopadající sluneční záření, či ať se jedná o uměle produkované teplo vznikající spalováním paliv nebo – a to se často přehlíží – rovněž provozem atomových elektráren. Kde a jak skleníkový jev katastrofálně působí, ale závisí na cirkulaci vzduchu a vody. Rovněž tyto systémy ale člověk může jak negativně, tak i pozitivně ovlivňovat. Pakliže tuto zdaleka přehlíženou spojitost přijmeme, tak se v žádném případě nejedná o náhodou, kde se odehrávají přírodní katastrofy, zapříčiněné člověkem. Pak také rozpoznáme, co je ještě třeba udělat, abychom odvrátili nebo aspoň zmírnili jejich účinky.
  publikováno: 23. května 2007
 • 50 let EURATOMU – 50 let ochrany klimatu?

  Smlouva EURATOM je politickou absurditou. Ačkoliv většina veřejného mínění v celé Evropě je proti výstavbě dalších elektráren a některé členské státy se rozhodly nevyužívat atomovou energii další se rozhodly její užívání ukončit, je dále všech 27 států EU členy uskupení, jehož cílem je „rychlá výstavba a rozvoj jaderného průmyslu“. Zdá se , že po půl století působnosti této smlouvy mnoho politiků i občanů EU na tuto smlouvu zapomnělo – nezapomněl na ni ale jaderný průmysl a výzkum. S odkazem na údajný přínos atomové energie k ochraně klimatu by měly být dále zajištěny všechny subvence a privilegia.
  publikováno: 18. června 2007
 • Atomová energie ztrácí celosvětově na významu

  Frakce zelených v EP přeložila novou studii, podle níž není ani stopy po renesanci jaderné energetiky.
  publikováno: 29. listopadu 2007
 • Sousedské bydlení - výzva pro zájemce

  projekt ekologického bydlení v blízkosti Prahy
  publikováno: 5. dubna 2008
 • Vše čisté podle Topolánka

  Nezkrácená verze článku... Na přelomu století pořádal pražský Goethe Institut českoněmecké setkání nad tématem obnovitelné energie. Dobře se pamatuji na vystoupení tehdy jen poslance Mirka Topolánka, který svou přednášku o obnovitelných zdrojích uvedl tím, že „Jak všichni víme, tak to u nás nejde“. Pravděpodobně si to myslí neustále. Současná vláda ustanovila nezávislou energetickou komisi pod vedení předsedy AVČR Václava Pačesa, ale místo toho aby alespoň počkala na závěry komise předem prohlašuje, že energetika vyžaduje další rozvoj jaderných elektráren. Tato komise má za úkol vypracovat a vládě předložit koncepci do konce června. Vláda vyhlašuje postoje a své přesvědčení ještě před výrokem komise, kterou sama založila. Nepohrdá tedy, jako v jiných případech, jenom názory oponentů, ale i názory vlastních jmenovaných odborníků.
  publikováno: 29. července 2008
 • České sluneční ceny 2008

  Dne 12.11. 2008 udělila při příležitosti rozvojového semináře v Parlamentu ČR národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR české sluneční ceny.
  publikováno: 20. listopadu 2008
 • Financování udržitelného rozvoje je zásadním úkolem politiky

  Již týdny panuje v médiích světová finanční krize. Strhává světovou ekonomii do propasti. Příčiny finanční krize jsou velmi mnohovrstvé, nicméně dvě příčiny krystalizují jak důležité – neodpovědné poskytování a půjčování úvěrů bez dostatečných jistot (tzv. líné úvěry) a ještě hůře, miliardové obchody s finančními deriváty, jejichž skutečným obsahem jsou právě tyto líné úvěry.
  publikováno: 25. února 2009
 • Stanovisko k energetické koncepci České republiky vytvořené Nezávislou odbornou komisí

  Stanovisko národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k energetické koncepci České republiky vytvořené Nezávislou odbornou komisí Česká republika je obnovitelná!
  publikováno: 24. listopadu 2008
 • Energetická země Hessensko:
  100% obnovitelné energie na trhu s elektřinou do roku 2025

  Studie EUROSOLARU
  publikováno: 10. října 2008
 • Obnovitelné a klimatické krátké zprávy za rok 2008

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si je můžete prohlédnout souborně, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna do prosince 2008.
  publikováno: 25. února 2009
 • Obnovitelné a ekologické zprávy za rok 2010

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si je můžete prohlédnout souborně, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna do prosince 2010.
  publikováno: 13. února 2011
 • Biopaliva versus potraviny?

  Celosvětově stoupající ceny potravin jsou mnohými vysvětlovány vlivem rostoucího pěstování plodin pro výrobu biopaliv. Toto vysvětlení je pravdivé pouze z malé části. Předně: dnešní ceny potravin nedosáhly výše, jakou měly v 70. letech a v té době se žádné rostliny či plodiny pro výrobu biopaliv nepěstovaly. Po nedávném maximu cen potravinářských výrobků se třeba mléčné výrobky zvolna dostávají na původní cenovou úroveň a máslo stojí v Evropě to, co v minulém létě. Nicméně v posledních třech letech stoupla cena obilí o 180% a Světová banka i v letošním roce předpokládá další drastický nárůst.
  publikováno: 8. května 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9
© eurosolar.cz 2024