Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Výzva!

Vážení přátelé obnovitelných zdrojů!

Jak jistě víte, v parlamentu blíží se finální rozhodování o osudu obovitelných energií v České republice. V příloze Vám zasílám návrh placeného inzerátu do tisku. Inzerát připravily dvě organizace, vedle naší organizace - národní sekce evropského sdržení Eurosolar také organizace Nová energie (Dr.Winkelmannová -Heyrovská).

Pokládáme situaci obnovitelných energií za velmi závažnou, a proto Vás vyzýváme, abyste k inzerátu připojili své podpisy a abyste případně inzerát podpořili podle svých možností. Za smysluplný příspěvek od organizace považujeme 3-5.000 Kč a od jednotlivce 1.000 Kč. Podpora a podpis nejsou nijak vzájemně vázány, je možné obé či samostaně jedno nebo druhé.

O finanční podporu jsme požádali také všechny západoevropské národní sekce sdružení Eurosolar. Celkové náklady budou činit asi 200.000 Kč, neboť inzerát chceme otisknout minimálně 3krát ve formátu poloviny čb strany ve vybraném deníku, nebo vlivném týdeníku.

S ohledem, že chceme tento inzerát začít otiskovat v nejbližší době, prosíme Vás o rychlou reakci.

Výzva Parlamentu České republiky:

Potřebujeme účinný zákon o obnovitelných zdrojích, nikoliv zákon na podporu ČEZu!

Zákon podporující decentrální ekologické elektrárny by přinesl České republice investice v řádu miliard eur a tisíce pracovních míst°, rozvoj malého a středního podnikání, zakázky pro domácí průmysl a živnosti. Zvýšil by energetickou nezávislost a soběstačnost v regionech, zvýšil by kupní sílu obyvatel i daňové příjmy do veřejných pokladen. Z kvalitního zákona by měly zisk především regiony a kraje, které jsou na rozdíl od velkých měst bohaté na přírodní zdroje a chudší na infrastrukturu. Elektrárny na Slunce, vítr, vodu, biomasu, bioplyn a geotermii by přinesly ekologický i ekonomický užitek všem obyvatelům České republiky.

Vláda a ministerstva již dvakrát po sobě přinesly předlohy zákona, ze kterého má těžit takřka výlučně společnost ČEZ. Zelená elektřina „Made in the Czech republic“ má vznikat hlavně pálením biomasy v hnědouhelných elektrárnách společnosti ČEZ, které mají za to být zaručeny zisky ve výši minimálně 2 Kč/kWh na 15 let. V letošním roce již ČEZ takto neopodstatněně vydělal minimálně 800 miliónů Kč a tyto zisky mají narůstat do miliardových výšek*.
Nezávislí výrobci elektřiny však podle dosavadních předloh zákona nemohou plánovat a financovat skutečné ekologické elektrárny.
To je v příkrém rozporu s předpisy Evropské unie.

Zákon o obnovitelných zdrojích nyní projednává Parlament a měl by vstoupit v platnost k 1.1.2005.

My, níže uvedené organizace, firmy a jednotlivci, žádáme naše volené zástupce, aby schválili zákon o obnovitelných zdrojích, který bude v souladu s předpisy EU.
Žádáme Vás, abyste schválili zákon, který umožní rychlý rozvoj podnikání nezávislých výrobců ekologické elektřiny, a nikoliv diskriminační zákon napsaný pro společnost ČEZ a zvyšování jejích zisků. Jedině transparentní, nediskriminační a účinný zákon o obnovitelných zdrojích přinese prospěch lidem v celé naší zemi.

Signatáři: občanské sdružení Nová energie Praha, občanské sdružení EUROSOLAR CZ, ...

* studie WWF / Friends of the Earth, leden 2004
* podle údajů ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu letos došlo k nárůstu výroby elektřiny z biomasy na cca 400 GWh, pro rok 2010 se počítá s 2 200 GWh této elektřiny.

© eurosolar.cz 2019

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město