Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Výrobci ekologické elektřiny protestují proti finskému atomovému projektu

14.12.2004 protestoval svaz výrobců obnovitelné energie proti plánované stavbě atomového reaktoru ve Finsku. Evropská střešní organizace výrobců obnovitelné energie EREF podala u Evropské komise stížnost proti tomuto záměru. V dokumentu společnost kritizuje, že byl projekt masivně podpořen nedovolenými dotacemi. Stížnost je směrována mezi jiným i proti provozovateli reaktoru Teolissuuden Voima (TVO), německo- francouzskému výrobci technologie Framatome, bavorské Landesbank, stejně jako proti vládám Finska, Německa, Francie a Švédska. Finská vláda včera výhrady odmítla.Finská novostavba je od černobylské katastrofy v roce 1986 první svého druhu v Evropě. Finský reaktor by měl pracovat od roku 2009. Stavba provádífirma Framatome a Join Venture firem Siemens a francouzského atomového technologického komplexu Areva. S plánovaným výkonem 1600 MW by se jednalo o dosud největší civilní atomový reaktor. Vysoké investice nutné pro stavbu nového jaderného reaktoru platí v podmínkách liberalizovaného trhu s proudem ve srovnání s výstavbou plynových nebo uhelných elektráren za tržní nevýhodu. EREF tvrdí, že uváděná cena finské novostavby 3,2 miliardy Euro je možná jenom na základě „skutečné a zásadní manipulace s cílem redukovat hospodářská rizika“.
Sdružení EREF mezi jiným kritizuje, že konsporcium získalo velmi nízko úročený úvěr, který TVO poskytnula bavorská Landesbank. Francouzská a švédská vláda poskytly půjčce skrze své exportní agentury velkorysé kreditní garance a další finanční příplatky. Švédská vláda se jako německá snaží o výstup z atomové energetiky.
Komise EU projekt uvítala, protože se podle ní zaručuje růst jistoty energetického zásobování a bojuje proti nepříznivým klimatickým změnám. Výstavba se považuje za známku renesance atomové energie, která ale díky svým rizikům a tíživé otázce nakládání s odpadem v posledních letech ztratila na své popularitě, zatímco obnovitelné energie jako vítr a slunce získávají.
© eurosolar.cz 2019

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město