Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Výhledy světové energetiky

Miloš Zeman se ze svých názorům na energetiku vyznal před krátkým časem, kdy se v rozhovoru pro televizi Barrandov z Moskvy nechal slyšet, že Energiewende (německá energetická proměna) zkrachovala a že se těší na fúzi. Německá energetická proměna opravdu neběží tak dokonale, jak ukázala na svém počátku a jak by mohla běžet i nyní, ale považovat ji za zkrachovalou je holý nesmysl. 

Německo dosáhne v tomto roce podíl obnovitelné elektřiny v síti ve výši přes 38%, přičemž v některých týdnech (8.,15. a 40.) přesáhl tento podíl padesáti procent a meziroční  nárůst mezi minulým a současným rokem dosáhl téměř 4,5 procentních bodů.  Výzkum německé  agentury pro obnovitelnou energii z července tohoto roku zjistil, že 95 % občanů SRN je pro další intenzivní využívání a že podpora obnovitelné energii je pro ně důležitá nebo velmi či mimořádně důležitá.

Přesto nemá výstavba obnovitelných zdrojů podporu, jakou by si zasloužila, což je důsledek energetické politiky současné německé vlády. Vláda Angely Merkelové omezila výstavbu obnovitelných zdrojů každoročně vypisovanými limitami, což nelze považovat za krach Energiewende, ale za krach politiky i pudu sebezáchovy.

Jaké výhledy pro světoý rozvoj obnovitelné energetiky předesílají významné finanční instituce, například Bloomberg, významná americká společnost, která připravuje ekonomické prognózy, poskytuje finanční služby a informace o akciích?

Její předpovědi jsou následující:
• Slunce a vítr ovládnou budoucí výrobu elektrického proudu, 72% z 10,2 bilionů dolarů vynaložených na nové zdroje energie do roku 2040   bude investováno do nových větrných (3,3 bilionu USD) a solárních (2,8 bilionu USD) elektráren. K roku 2040 bude instalovaná výrobní   kapacita  činit polovinu celkové kapacity (v roce 2016 činila 16%) a budou vyrábět více jak třetinu celkové elektřiny;
• v Německu, Austrálii, USA, Španělsku a Itálii je elektřina ze slunce levnější než z uhlí. Do roku 2040 se výrobní cena elektřiny ze sluneční   energie sníží o dalších 66%. Do roku 2021 bude levnější než uhlí v Číně, Indii, Mexiku, Spojeném království a Brazílii;
• výrobní náklady elektřiny z on-shore větrných elektráren klesnou do roku 2040 o 47% díky účinnějším turbínám a nižším provozním   nákladům, off- shore větrné elektrány klesnou o 71% díky zkušenostem a scale efektu;
• Čína a Indie se stanou vedoucími zeměmi v energetických investicích. Počítají s tím, že 28% a 11% všech investic půjdou do výroby elektřiny.   Přibližně třetina půjde do větru, třetina do solární energie, 18% do jádra a 10% do uhlí a plynu;
• průmyslové baterie konkurují zemnímu plynu a zvyšují flexibilitu systému v období špičkové poptávky. Ve spojení s malými bateriemi pomůže   obnovitelná energie do roku 2040 dosáhnout v Německu 74%, v USA 38%, v Číně 55%, a v Indii 49%;
• v Evropě, resp. USA se budou elektromobily podílet 13%, resp. 12% na celkové elektrické spotřebě roku 2040. Flexibilní nabíjení aut v období   výroby elektřiny z OZE, kdy jsou velkoobchodní ceny nízké, pomůže přizpůsobit systém intermitentním slunečním a větrným zdrojům;
• vlastníci domů se zhlédnou v solární technice. K roku 2040 bude fotovoltaika na střechách poskytovat 24% elektřiny v Austrálii, 20% v Brazílii   15% v Německu 12% v Japonsku a po 5% v USA a Indii. Spolu s velkými obnovitelnými zdroji to sníží potřebu velkých uhelných a plynových elektráren;
• slabá poptávka a levné obnovitelné zdroje sníží množství používaného uhlí do roku 2040 v Evropě až 87% a 45% v USA, zatímco v Číně   spotřeba uhlí poroste a dosáhne vrcholu v roce 2026. Bude vystavěno pouhých 18% elektráren, a 369 GW projektů bude zrušeno;
• do nových plynových elektráren se bude investovat 804 miliard a dosáhnou do roku 2040 o 16% více kapacity. Kromě USA, kde je dostatek   levného plynu, budou plynové elektrárny představovat jednu z flexibilních technologií potřebných ke stabilizaci energetického systému;
• emise CO2 z výroby elektřiny se před dosažením vrcholu v roce 2026 zvýší o desetinu, poté budou klesat rychleji, než jsme předtím   odhadovali. Pro udržení globálního oteplování na dvou stupních by byly nutné ještě další investice ve výši 5,3 bilionu dolarů do energetických   zdrojů o velikosti 3,9 TW s nulovými emisemi skleníkových plynů.
 
© eurosolar.cz 2021