Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Veliké přehrady nejsou obnovitelné

Na počátku června 2004 zveřejnily dvě organizace pro ochranu životního prostředí International Rivers Network (IRN) a Urgewald v souvislosti s konferencí o obnovitelných zdrojích „Renewables 2004“ dokument v němž požadují, aby velké přehrady nebyly posuzovány jako obnovitelné zdroje energie. Materiál se jmenuje „ Dvanáct důvodů, pro něž by měly být veliké přehrady vyřazeny z iniciativ pro obnovitelné zdroje“ a podporuje jej 260 organizací a pracovních sítí z 61 zemí světa. Požaduje, aby finanční prostředky, pomocí kterých by se měly snižovat negativní klimatické a environmentální dopady výroby a spotřeby energie, byly použity pro „nové“ obnovitelné zdroje. Jenom tyto pomáhají obnovitelnému rozvoji a mohou zvýšit jistotu a bezpečnost energetického zásobování. K nejdůležitějším „novým“ obnovitelným zdrojů patří moderní biomasa, geothermie, vítr, slunce, přílivová energie a malá vodní síla (do 10 MW, což odpovídá kritériím příslušné světové komise). Dvanáct důvodů je následujících:veliké přehrady nemají stejný vliv na snížení chudoby jako decentralizované obnovitelné energieintegrace prostředků pro veliké přehrady do iniciativ pro obnovitelné energie absorbuje peníze pro „nové obnovitelné energie“zastánci velikých přehrad pravidelně podceňují náklady a přeceňují jejich využitíveliké přehrady zvyšují náchylnost ke klimatickým změnámveliké přehrady nepodporují transfer technologiíveliké přehrady dalece působí v ekologické a sociální oblastisnahy o snížení negativních vlivů velikých přehrad jsou často neúspěšnézastánci velikých přehrad odmítají z destruktivních důvodů námitky k zamezení stavbyveliké vodní rezervoáry vyrábějí množství skleníkových plynůveliké přehrady jsou stále dražší, neflexibilnější a jejich stavba stále pomalejšímnoho zemí je již dnes mimořádně závislých na vodní energiisedimenty často ohrožují obnovitelnost velkých vodních nádrží

Info:
Heffa Schücking, Urgewald, Von-Galen-Str. 4, 48336 Sassenberg, tel.: 025831031, fax - 4220 urgewald@urgewald.de,
www.urgewald.de/kampagnen/wasserprojekte

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město