Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Úspěch sebevědomé vládní frakce v bouři okolo EEG

   Schválením novely zákona o obnovitelných energiích dne 2. dubna byla završena další kapitola úspěšné historie, která začala roku 1990 přijetím zákona o povinném výkupu energie z obnovitelných zdrojů a pokračovala rokem 2000 zákonem o obnovitelných energiích. Na rozdíl od období mezi podzimem 1990 a jarem 2000 vznikla novela v prostředí až dosud nevídaného rámusu. Až do období rozhodujícího týdne kampaň přibírala na intenzitě a vyvrcholila titulním článkem v časopise "Spiegel", který se zaměřil na údajný "podvod s větrnou energií" a byl přesně směrován na začátek týdne.
   Před schválením Bundestagem mířilo na veřejnost jedno "dobrozdání" za druhým: nejprve Bremerův institut tvrdící, že EEG stojí pracovní místa, zatímco vícenáklady obsažené v ceně proudu jdou na náklady konzumu. Pak následovala vědecká rada spolkového ministerstva hospodářství a práce , které tvrdilo, že EEG nepřispívá ani ke snižování CO2 a kvůli novému obchodu s emisemi bude nutné jej zrušit. K tomu se připojil společný posudek vědeckého kolínského energetického institutu a energetického institutu z Porýní- Westfálska, zadaný na podzim spolkovým ministerstvem hospodářství. Ten ale již v tuto chvíli nemohl, protože ve stejném okamžiku byl proti konceptu emisního obchodu, což bylo v diametrálním rozporu k požadavku nechat padnout EEG k dobru tohoto konceptu.
   Konflikt o EEG, který trval přes rok, přišel mnohým ze "scény" obnovitelných zdrojů neočekávaný. Jakmile byly po volbách do Bundestagu v roce 2002 pravomoce k obnovitelným energiím z ministerstva pro hospodářství na ministerstvo životního prostředí stala se scéna jedním hlasem pro Slunce a plánovaná novela EEG se zdála být pouhou politickou procházkou. Jenom některé napadlo, že se k tomuto datu stále vrší články ve "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" s dezinformační kampaní proti EEG - s těžištěm proti větrné energetice. Když Hermann Scheer ve svém projevu v lednu 2003 varoval před nadcházející kampaní proti EEG a před blížícím se politickou nepohodou, přišlo to mnohým hostům spíše jako přehánění. Rovněž jeho úsilí o neodkladnou předlohu návrhu EEG, který vypracovala tři roky roky předem koaliční frakce, aniž by čekala na vládní návrh, nepřišlo mnohým s ohledem na nové pravomoce ministerstva životního prostředí jako nezbytné.
   Čím déle trvalo než přišla předloha návrhu, tím syrovější bylo klima ohledně EEG: kampaň proti zákonu přibírala na síle. V první polovině roku 2003 nebyl téměř žádný hospodářský díl novin, který by jako modlící mlýnek stále neopakoval, jak červivý tento zákon je a to včetně vhodného výběru slov - dramaticky přehnané náklady, subvenční náklady na úkor možností odpisu investic do obnovitelných energií, zatížení životního prostředí tím, že údajně vznikají náklady na životním prostředí proto, že kvůli možnému výpadku obnovitelných zdrojů musí být stále v pohotovosti konvenční zdroje energie. Sami sympatizanti obnovitelných energií kladli stále více iritující otázky, zda tyto výčitky jsou relevantní. Vrcholem této kampaně se stalo, že si ministr Clement v červenci 2003 veřejně osvojil a začal požadovat základní přepracování EEG. Koncem srpna předložil ministr životního prostředí Trittin svůj referentský návrh, který ještě nebyl schválen ministrem hospodářství. Tento návrh ale vyvolal smíšené pocity. Pokud se týče budoucího nadlepšení fotovoltaiky, off-shore větrné energie a geotermální energie odpovídal tento návrh očekávání protagonistů EEG v Bundestagu a ve svazech. Pro větrnou energii ve vnitrozemí ale bylo zakomponováno omezení, pro malou vodní sílu došlo k zásadnímu .. a využití obnovitelných surovin bylo z hlediska potřeb a očekávání podceněno.

   Zásadním krokem pro současnou novelu EEG bylo, že Clemensova varianta byla ještě během stejné rozpravy zadržet - intenzivní debata ve frakci SPD signalizovala, že pro své představy nezíská žádnou podporu. Tím se vytvořil předpoklad, že se Clement a Trittin musí dohodnout na vládním návrhu, který bude orientován podle základní linie současného EEG. Druhým předpokladem pro to bylo, že v mnoha nadregionálních novinách byl zveřejňováno EUROSOLAREM ražené heslo "Německo je obnovitelné". Toto heslo také uvedlo manifestaci Svazu pro obnovitelné energie 5. listopadu před Brandenburskou bránou.

   Vládní koalice se chopila iniciativy a urychleně schválila návrh týkající se fotovoltaiky, protože v tomto odvětví byla nová regulace nezbytná a nemohla čekat až na schválení celkové novely. V prosinci došlo konečně na oficielní vládní návrh němž prakticky zůstal stop výstavbě malých vodních elektráren, a časový prostor pro cenové nadlepšení pro biomasy byl snížen z 20 na 15 let. Zostřeno bylo omezení pro výstavbu větrných elektráren ve vnitrozemí.
   Jen malá část považovala za realistické, že by za současné situace bylo možné všechny tyto tři oblasti ještě zlepšit. Jak by bylo možné zabránit ukončení subvencí pro malé vodní elektrárny které podporovalo oddělení ochrany přírody ministerstva životního prostředí a pro něž ještě mobilizovala svazy ochrany přírody? Jak by se ještě mohlo odvrátit omezení vnitrozemských větrných elektráren, zdůvodněné vyšší efektivitou podpory (vyslov: žádná větrná energie na domněle nehospodárných místech). Jak by ještě bylo možné získat SPD frakci aby hlasovala pro zlepšení jdoucí ještě přes pozici ministerstva životního prostředí. Všechno to se ale podařilo a to dokonce bez velikého kraválu.
   Novela EEG je příkladem praktické parlamentní demokracie. Výsledek ukazuje, že by spolkové vládě mohlo zůstat mnoho uspořených konfliktů mezi ministerstvy, když bude vládní frakce držet předlohu cílevědomě a kompetentně v ruce. Vládní frakce demonstrovaly sebevědomí, tak jak se sluší na Parlament ve smyslu ústavy. Anti EEG kampaň - od "posudků" až po "Spiegel" pražila do vládní frakce SPD a Zelených a mířila do prázdna.
   Že to bylo možné, bylo v neposlední řadě díky službě těch členů Bundestagu, kteří jsou členy parlamentní skupiny EUROSOLARU: s jednou jedinou výjimkou to jsou všichni poslanci, kteří zpracovávali vládní návrh a který předložili v současné podobě, včetně poslance CSU Josefa Gpela, který jako jediný ve své frakci v plénu hlasoval pro nový EEG. Mnozí další příznivci z řad Unie (CDU/CSU) se hlasování vzdali, aby nemuseli hlasovat se svou frakcí proti EEG.
   Ani v jednom okamžiku se nejednalo o uspokojení vlastních zájmů, což je možno doložit tím, že novela nepřinesla jenom zvětšení bonusů, ale rovněž jejich snížení, které se týkalo následujících položek: snížení bonusu při použití znečištěného starého dřeva, dřívější snížení bonusu na výhodných větrných stanovištích, vyšší degresi volně stojících fotovoltaických zařízení. O co v parlamentní debatě především šlo byla konzistentnost a únosnost EEG jako nejúčinnějšího nástroje klimatické ochrany a mezinárodního příkladu. Další útoky jistě přijdou. Již se také objevují: záměrem Unie, jak vypovídá její nejnovější rozhodnutí - v roce 2007 nahradit EEG "účinnější" variantou (tak se to vždycky nazývá). Vedle toho ale právě začaly pokusy vyšachovat přicházejícím obchodem s emisemi všechna ostatní ekoenergetická opatření - proces v němž se budou angažovat mnohé evropské subjekty a na nichž pracují již i mnohé environmentální instituty. Uklidňující při tom může být jenom jediné: žádný "nástroj" se nemůže pochlubit přesvědčivějšími výsledky než právě EEG. To by museli ti, kteří chtějí EEG vyřídit, dokázat pravý opak.

Nové podmínky pro EEG v NěmeckuNovým zákonem EEG se mohou řídit všechny veřejné podniky a lokální korporace

bioenergieroční degrese u nových zařízení 1,5% místo 1%bonus pro využívání obnovitelných surovin:
      * 6ct/kWh u zařízení do 500 kW 4 ct do 5 MW 2,5 ct pro zařízení pro spalování dřeva do 5 MW
      * bonus za účinnost ve výši 2 ct pro kogeneraci v zařízení do 20 MW
      * inovační bonus ve výši 2 ct ve spojení s bonusem za efektivitu

větrná energiežádné omezení pro výstavbu větrných elektráren ve vnitrozemí na takzvaných málovětrných místechzlepšení parametrů referenčních bodů také pro případ "repoweringu"(výměna stávajících větrných generátorů silnějšími). Tím se sníží údobí platby s nejvyšší sazbou bonusu, což se projeví na významného snížení nákladůroční degrese v případě nových zařízení 2%

malá vodní sílabonus po dobu 30 letžádné degrese u nových zařízenízvýšení bonusu na 9,76 ct/kWh při modernizaci, ekologickém zlepšení podle zákona o hospodaření s vodouod roku 2007 budou podpořena pouze nová zařízení na tekoucí vodě na zcela nebo částečně stojících jezech a hrázích nebo tehdy, je-li nutné takové stavět z důvodů ochrany před ¨záplavami. Zařízení bez jezů a hrází nejsou tímto omezením nijak dotčena.

fotovoltaikanavýšení roční degrese u volně stojících zařízení od roku 2006 na 6,5 %
© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město