Navigace
Zpět na: Home / Časopis

„Unbundling“ firmy Natustrom AG

19.12.2003 se konalo v Düssedorfu vlaná hromada akciové společnosti Naturstrom AG, prvního podniku, který byl certifikován zelenou pečetí ekologického proudu. Všechny návrhy vedení firmy byly akcionáři akceptovány velikou většinou. Důležitým rozhodnutím byla změna distributora proudu z firmy Naturstrom AG na NaturStromHandel GmbH. Tato reorganizace má především sloužit průhledné strutuře uvnitř podniku a oddělit nové ekonomické oblasti - jako projektování a řízení firmy od obchodu s proudem. Tento krok bude současně respektovat přání zákonodárců dané směrnicí „Unbundling“, která stanoví oddělení jednotlivých aktivit energetického distribučního podniku, aby byla v zájmu zákazníků zvýšena transparence. Je pozoruhodné, že mnohé klasické energetické distribuční firmy s realizací této přednosti váhají , zatímco mladá firma Naturstrom tuto proměnu již realizovala. Pro zákazníky, se sice formálně mění dodavatel, prakticky ale zůstává vše jako dosud. Současně dodává do elektrické sítě ve smlouvě s firmou Naturstrom 103 zařízení vyrábějících proud z obnovitelných energií. Čtyři zařízení, které Naturstrom AG podpořil, pracují samostatně.
© eurosolar.cz 2019