Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Statistika obnovitelných energií v EU v roce 2003

V rámci původní patnáctky EU byly dosaženy následující výkony v oblasti obnovitelných energií:
Větrná energie
Větrná energie vzrostla v roce 2003 o 5.44 GW, což odpovídá meziročnímu nárůstu 23% a dosáhla celkem 28.7 GW instalovaného výkonu. Roční produkce energie v roce 2003 byla 156 PJ.
Bioplyn
Produkce bioplynu vzrostla v roce o 7.3% a dosáhla v roce 2003 celkem 134 PJ. Bioplyn byl použit pro výrobu 34 PJ elektrické energie a vedle toho také pro vytápění a dopravu.
Kapalná biopaliva
Výroba kapalných biopaliv vzrostla v roce 2003 o 369.000 tun, což odpovídá 35% a bylo vyrobeno celkem 62 PJ, z čehož bylo 18% bioethanolu a zbytek biodiesel.
Solární teplo
Plocha solárních kolektorů vzrostla o 1.26 milionů metrů čtverečných, což odpovídá 22% na celkovou plochu 14 milionů metrů čtverečných s ročním výnosem 22 PJ
Fotovoltaika
Instalovaný výkon fotovoltaických panelů vzrostl o meziročních 43%, což odpovídá 170 MW
Pro geotermální energii a spalování biomasy nejsou v tuto chvíli ještě data roku 2003 dostupná. Celková energetické spotřeba EU - 15 činila cca 10.000 PJ.
© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město