Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Stanovisko národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k plánovanému vývoji energetiky v ČR

Na legislativní a politické úrovni se v České republice připravuje zánik obnovitelných zdrojů elektřiny. Místo zajištění udržitelné a čisté výroby energie ze sluneční energie a jejích derivátů jednou provždy, se plánuje výstavba nových jaderných bloků a elektráren i další těžba uhlí. Tímto trendem se Česká republika stane evropským skanzenem fosilně jaderného hospodářství a centralizace energetické a politické moci.


Rozhodnutí která byla a budou pravděpodobně dále přijata, jsou politickými rozhodnutími, která byla učiněna po dlouhotrvající kampani proti obnovitelným zdrojům. Rozhodujícím v tomto tažení bylo nesprávné nastavení výkupních cen jednotlivých obnovitelných zdrojů, především fotovoltaiky. Tyto kroky cíleně vedly k diskreditaci obnovitelných zdrojů v očích veřejnosti. Na straně druhé se opomíjí a zamlčuje, že v současné době neexistují žádné vědecko technické, technologické, investiční ani kapacitní problémy k přestavbě soudobého energetického systému na plně obnovitelný. Tomu například nasvědčují desítky regionálních aktivit v Německu, koordinované univerzitou v Kasselu, které chtějí mezi lety 2015 až 2030 dosáhnout 100% obnovitelné elektřiny.


Představy našich politiků jsou stále pod vlivem konservativního myšlení minulého století a nerespektují moderní vývoj v mnoha zemích Evropské unie, především v Německu, Rakousku nebo Španělsku – v zemích kde sílí snahy o výstup z jádra a zásadní podíl obnovitelné energie. V některých spolkových zemích Německa bylo již v loňském roce dosaženo přes 50% obnovitelné elektřiny v síti (Sasko Anhaltsko) a v jiných okolo 40%. Rakouská nejvýchodnější spolková země, Burgenland, má dnes přes 60% a do konce roku 2012 chce mít 100%.


Čeští politici se opájejí představou, že se naše země stane exportérem elektřiny do okolních zemí. Pakliže se ale bude situace obnovitelných zdrojů energie rozvíjet jak doposud, je ale velmi pravděpodobné, že o náš atomový proud nebude žádný zájem, především u našich západních sousedů. Kalkulace našich politiků jsou založeny na mylném předpokladu, že německá přestavba na 100% obnovitelnou energii je iluzí, a že naše jaderné elektrárny budou zásobovat výpadky obnovitelného systému. Neuvědomují si, jak mnoho se za plánovanou (a nesporně prodlužovanou) dobu výstavby nových českých jaderných elektráren posune technologický a cenový vývoj obnovitelných zdrojů. Neuvažují o tom, že na základě evropských směrnic musí mít každý dodavatel elektřiny uvedeno z jakých zdrojů jeho produkt pochází, a že lze v Evropě očekávat další veliký posun ekologického vědomí, což se velmi pravděpodobně projeví nechutí kupovat český jaderný proud.


Čeští politici považují obnovitelné energie za hospodářskou zátěž a zapomínají na jejich profity. Čisté životní prostředí, stále klesající cena a provozní náklady, rostoucí účinnost a hospodářské využití; díky instalacím decentrálních obnovitelných zdrojů vzniknou nová a stabilní pracovní místa a poplynou prostředky do regionů. Do dvou let dojde v Evropě k cenovému vyrovnání elektřiny z vlastní fotovoltaické střechy a ceny od distributora. I do budoucna budou ceny konvenčního proudu z fosilně jaderných zdrojů dále růst a ceny obnovitelné elektřiny dále klesat. České republice tímto rozhodnutím hrozí ekonomicko politická izolace v rámci EU a geopolitická závislost na dodavatelích energetických surovin. Restrikce zákonných norem pro rozvoj obnovitelné energetiky je omezením hospodářské iniciativy nejširší komunální i osobní úrovně, jen proto, aby tato iniciativa zůstala v rukou stále silnějších monopolistů.


V České republice vždy chyběla a stále chybí široká veřejná energetická diskuze, v rámci níž by se poskytly hlasy všem zájmových stranám, všem odborníkům a veřejnosti. Elementárním zájmem české politiky není udržitelný rozvoj, který je bez čisté energie nemyslitelný, ale především další propojování politické a hospodářské moci, které je cestou dalšího oklešťování občanské společnosti.


Je zřetelné, že se současnou českou vládou není žádný dialog, a proto je třeba orientovat snahu o rozvoj obnovitelné energetiky na lokální a komunální úroveň. Projektovat, připravovat a budovat energeticky nezávislé domy, obce, podniky a firmy od chvíle, kdy budou tržně dostupné komponenty umožňující takové kroky bez zvláštních výkupních cen, což zřejmě nepřesáhne dobu několika málo let. S novou vládou - která ale nejspíše bude obdobně propojena s velikými ekonomickými partnery jako ta dnešní - se pokusit o novou obnovitelnou energetickou ofenzívu a o zastavení megalomanských fosilně jaderných plánů.

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město