Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Sousedské bydlení - výzva pro zájemce

Pakliže se nejedná o samotu, je samozřejmě každé bydlení sousedské. Mnohdy je ale takové obyčejné sousedství anonymní a bez většího zájmu, bez spolupráce a fantazie. Vniveč přicházejí obrovské možnosti pozitivní kooperace, která se dnešní proklamativní individualizací stále více z lidské společnosti vytrácí. Bylo by dobré se vrátit ke kořenům. Dalším důvodem je, že se veliká část našich přátel i dalších osob ocitá v ekonomické pasti zvyšujících se nájmů šroubovaných hamižností majitelů, spojenou se nezájmem politiků.Proto navrhuji postavit se na vlastní nohy a k tomuto účelu:

1) společně zakoupit dostatečně veliký pozemek, s územním rozhodnutím, který bude vhodný pro stavbu cca 10-15 domů a nezbytnou infrastrukturu, v dostupné vzdálenosti od Prahy;

2) takové nezasíťované pozemky (budeme mít vlastní sítě) jsou i dnes v ceně 200-300 Kč/m2;

3) vystavět na této lokalitě nízkoenergetické či nulemisní domy;

4) použít pro stavbu především přírodní materiály (dřevo, sláma, hlína);

5) pokusit se koncipovat projekt jako projekt EU s dotační podporou v rámci 7. Rámcového programu a jako experimentální projekt programu CONCERTO, který by umožnil schválení některých netradičních přístupů, postupů a technologií;

6) projekt je a zůstane otevřen každému, kdo bude souhlasit s základními podmínkami;

7) projekt postavit na finanční přístupnosti (malý slaměný dům se dá dnes v Německu poostavit za 10.000 € )


Základní podmínky


(návrh je samozřejmě k diskuzi, s tím ale, že bych nepovažoval příliš za přínosné většinu vyškrtat)

- bude založena nezisková organizace sdružující všechny dospělé obyvatele s trvalým pobytem;

- postavený dům bude přednostně ve vlastnictví svých obyvatel, výjimečně v držení NGO, které s ním bude hospodařit;

- cílem je sdílené sousedství s vyšší mírou svobody a dobrovolné kooperace;

- cílem je dosažení maximální míry nezávislosti na dodávkách elektřiny, tepla a vody z veřejných sítí a dalších veřejných službách, které budou nahrazeny sousedskými službami;

- uživatel domu umožní nezbytná měření a hodnocení projektu, jež budou realizována tak, aby co nejméně zasahovala do života obyvatel;

garáže budou umístěny mimo obytný prostor na kraji pozemku a k domům nepovedou pojezdové cesty;

- projekt bude zpracován jako společný, přičemž se jeho konkrétní realizace, především velikost a lokalizace budov bude vytvořena v konsenzu s ostatními;
zakoupený pozemek s výjimkou parcel s vlastním domem zůstane ve společném vlastnictví NGO

- případně sdílené stavby budou ve společném vlastnictví participantů – což nutně nemusí být všichni obyvatele;

- při prodeji domu bude mít organisace sdružující komunitu předkupní právo;

- o společných projektech a problémech se bude rozhodovat podle daných pravidel principem "konsenzus minus jedna" (nikoliv tedy přehlasováním menšiny prostou většinou)Nejbližší aktivity

1) je třeba co nejrychleji dát dohromady skupinky a jednotlivce, kteří by měli zájem na takovém projektu;

2) sejít se a navzájem si sdělit vlastní možnosti, rozdělit si další úkoly a stanovit další termíny;

3) sejít se s vhodným architektem.Pošlete dál – mezi lidi s nimiž byste chtěli a mohli v budoucnu sousedit, ať se prosím ozvou:

Milan Smrž, Truhlářská 11, 11000 Praha 1, milan.smrz@eurosolar.cz, tel.: 222 314 564

© eurosolar.cz 2023