Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Ropná studie Energy Watch Group

Není pravděpodobné, že by tyto procesy byly vyvolány významnými
ropnými nálezy, jak se někdy soudí.Většina takovýchto kostatování je založena na
předpovědích Mezinárodní energetické agentury, která je významnou energeticko
politickou platformou velikých energetických společností a v nedávné minulosti
proslula nereálnými předpovědmi, pokud se týče například odhadů vývoje cen ropy.
Proto jsme se rozhodli na našich stránkách představit alterativní a podle nás
velmi kvalitně a realisticky zpracované studie skupiny Energy Watch Group (EWG).
Dalším aspektem, který nás vede k uveřejnění sylabů energetických studií EWG je
postoj energetických odborníků ČR. Ve studii Nezávislé energetické komise i na
oponentuře v AV ČR tvrdí, že do roku 2025 budou dodávky ropy a zemního plynu
konstatní a bez větších cenových výkyvů.


EWG je mezinárodní sítí energetických odborníků a politiků, kteří se intzivně
zajímají o energetický problém. Zakladatelem EWG je nadace Ludwiga Bölkowa a
hlavní náplné práce skupiny jsou energetické studie nezávislé na vládních a
podnikových zájmech, jež budou mapovat tři následující oblasti:


  • snižování fosilních a jadrných zásob současného energetického systému
  • scénáře výstavby obnovitelných zdrojů energie
  • strategie dlouhodobého zajištění energetických zdrojů za přijatelné ceny


Podílející se vědci se nezabývají pouze ekologickými aspekty, ale téže aspekty
geologickými, ekonomickými a technologickými.1. Studie světového zásobování ropouNejdůležitějším závěrem této studie je, že těžba ropy dosáhla svého maxima v
roce 2006, a že od tohoto data se začne objem těžené ropy stále snižovat, každým
rokem o několik procent. Pokles bude velice markatní do roku 2020 a především do
roku 2030. Vytěžit lze pouze to, co bylo nalezeno. Křivka nálezů ropy tedy nutně
předchází křivku těžby. Zpráva nebyla koncipována na základ předpokladů ropných
zásob, protože ty se dají pouze velmi špatně zjišťovat a ověřovat, ale na tom,
co již bylo nalezeno a vytěženo. Taková data jsou mnohem více podložená, než
optimistické odhady společností, které naopak z pozitivních čísel mohou vytěžit
ne tak další ropu, ale jistě pozitivní rating a nárůst hodnoty akcií. Podle
výsledků během několika let vznikne citelný nedostatek ropy, který nebude možné
v tomto množství nahradit dnešními jinými energetickými zdroji jako uhlím,
plynem, elektřinou z jaderných elekráren, ani obnovitelnými zdroji. Budeme
konfrontováni s nedostatkem, jehož řešení bude moci spočívat pouze ve změně
současného způsobu civilizace.V současné době se světová společnost nalézá na prahu zásadních strukturálních
změn. Tato proměna bude vyvolána nedostatkem fosilních zdrojů a dotkne se
prakticky všech oblastí lidského života. O ropném peaku se občas hovoří i
mediích, ale pak většinou diskuze brzy ustane. Ropa je se svými 35%
nedůležitějším současným primárním energetickým zdrojem, pak následuje uhlí a
zemní plyn. Na světě je přes 200 jednotlivých zemí, které všechny používají ropu
a její deriváty. Je však pouze 42 zemí, z nihž je jen 38 vývozci znatelných
množství ropy.Zpráva EWG se týká produkčních a objemových analýz jednolivých zemí
produkujících ropu, jednotlivých společností i jednotlivých ropných polí.
Výsledky zprávy jsou srovnány s dalšími obdobnými, kdy zprávy ASPO (Campbell) a
Robelius 2007 se ve svých závěrech příliš neodlišují, zatím co zpráva IEA se
zásadně odlišuje.Ve zprávě jsou vedle konvenční ropy diskutovány i zásoby nekonvenční a
očekávané. Pečlivě se zde analyzuje jejch možný přínos a energetické a
ekologické nároky na jejich těžbu.Peak oil – ropný vrcholZ historie těžby ropy, která se táhne již nejméně 150 let lze odvodit
následující skutečnosti:


  • prakticky všechna největší ropná pole byla nalezena před více než 50 lety;
  • od 60. let se nálezy stále zmenšují;
  • od roku 1980 je spotřeba ropy větší než její nálezy;
  • do současnosti bylo objeveno 47500 ropných nalezišť, pouze ale na 400 největších
    polí má více jak 75% veškeré objevené ropy.


Po historickém maximu nálezů ropy musí zákonitě následovat také maximum těžby.
Objem vytěžené ropy a kondensátu dosáhl svého maxima v roce v květnu 2005 a
možná, že se jedná o celosvětové maximum těžby ropy. S jistotou to však nelze
říci, protože těžba ropy může být v budoucnu ovlivněna různými faktory.O zásobách, které ještě nebyly nalezenyV roce 2000 byla publikována zpráva USGS (US Geological Survey) a v ní byly
představeny rezervy “které by potenciálně mohly zvětšit zásoby”. Tyto odhady
jsou deformovány dvěma faktory, jež se spolupodílejí na zvýšených odhadech.
Především se jedná o americké specifikum odhadů, které bylo neoprávněně
přeneseno na celý svět. Jde o odhad velikostí amerických ropných polí, jež byl
burzovním dohledem držen velmi zkrátka, takže se jednalo o podcenění polí a tato
skutečnost se stala základem odpovídajícího přecenění dalších zásob. Dalším
aspektem byl někdejší průzkum ropných polí, který sebou kdysi u velikých polí
nesl opět problém podhodnocení, protože v dřevních obdobích bylo svízelné
proměřit zásoby velikých ropných polí a nalezišť. Naopak dnes je nález nových
rezerv u stávajících ložisek mnohem menší, protože se jedná o mnohm menší ropná
pole a ta jsou dnešními metodami mnohem lépe przkomatelná. Tyto aspekty nebyly
vzaty v úvahu při dnešních odhadech.V poslední době se mnoho hovořilo o nálezech u Grónska . USGS považuje tuto
oblast za velice perspektivní, pokud se nových nálezů ropy týče. Podle
předpokladu USGS je u jižního pobřeží Grónska nejméně tolik ropy jako byla v
norských ropných polích, především z ohledem na jisté geologické analogie
podobnosti dna u Grónska a Norska. Z 95% nebude nalezna žádná ropa a z 5% 117
Gb, což odpovídá průměru 47 Gb. Během posledních let bylo přes intenzivní
hledání nalezeno 10 Gb, ale do dneška nebyl do provozu uveden žádný produkční
vrt.Zajímavá je například rovněž historie nálezů u Falklandských ostrovů. Podle
předpokladů se v tomto regionu mělo nalézt s 95% žádná ropa a s pravděpodobností
5% 17 Gb. Střední hodnota činí 5,8 Gb. V ověřovacích vrtech se mělo nalézt
nejméně 140 Mb, aby práce mohly pokačovat. Bylo vyvrtáno celkem šest průzkumných
vrtů, každý za 20-30 milionů dolarů, včetně sanace vzniklých škod. byla zjištěna
nějaká ropa, ale její objem nedostačuje pro komerční využití, zatím se výsledky
vyhodnocují, ale komerční využití není v dohlednu.Celou zprávu můžete v němčině nalézt zde:

http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/2008-05-21_EWG_Erdoelstudie_D.pdf

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město