Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Rakouští Zelení úspěšní proti atomové elektrárně Mochovce

Dne 16. 2. 2005 rozhodl prvoinstanční rakouský obvodní soud v Hernals, že slovenská atomová elektrárna Mochovce představuje ohrožení pro Rakousko. Rozhodnutí se opírá o nedostatečné bezpečnostní vybavení elektrárny. Soudní výrok zavazuje jadernou elektrárnu k tomu, aby zvýšila své bezpečnostní standardy nebo aby odstavila provoz. Slovenská energetika jako provozovatel elektrárny se chce proti výroku odvolat. Proces se v létě 1998 započal soukromou žalobou Evy Glawischnig - mluvčí rakouských Zelných.

Poprvé v evropské soudní historii tak rozhodl soud, že provoz atomové elektrárny představuje bezprostřední ohrožení pro zdraví, život a majetek obyvatel za hranicemi. Důsledky soudního rozhodnutí nejsou ještě zcela jasné, Eva Glawischnig míní, že na Slovensku musí platit také rozhodnutí okresního soudu z Rakouska. Analogické výroky platily již u mnoha firem a bude zajímavé, zda se to bude opakovat i v případě atomové elektrárny. Máme-li se v EU spolehnout na právní stát, měl by tento výrok platit i v tomto případě.

Univerzitní profesor Andreas Klecka z Vídně, expert institutu civilního práva Juridicum Wien se vyjádřil, že vidí šanci v konečném rozhodnutí, k němuž se dospěje řadou instancí až k Nejvyššímu soudu.

Pozitivní jsou první politické reakce: rakouský vicekancléř Gorbach podpořil vybojovaný výrok soudu „Každý úspěch v boji proti atomové elektrárně je vítězstvím rozumu - to platí přes všechny stranické hranice. Již léta tvrdím, že lidstvo nemá atomovou energii na 100% ve svých rukou. Nemůžeme budoucí generace ohrožovat rizikem, které neumíme ani odhadnout. Rakousko by mělo sledovat rozumnou cestou bezatomové Evropy“. Také rakouské ministerstvo životního prostředí považuje výrok soudu za vysoce zajímavý a bude další průběh soudních líčení velmi pečlivě sledovat.

Spolková země Horní Rakousko podala obdobnou žalobu na provoz JE Temelín v roce 2001. Příslušný soud v této věci nerozhodl, ale postoupil žalobu Nejvyššímu soudnímu dvoru Evropské Unie

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město